Bomenkap in Eindhoven; hoe zit het ook al weer?

16 april 2024

Eindhoven is een echte bomenstad. Bomen zijn belangrijk om fijn en gezond te leven, en helpen klimaatverandering te vertragen. Daarom zien wij liever niet dat ze gekapt worden, en is voor het kappen van bomen gelukkig meestal een vergunning nodig. Omdat bomen nog té vaak illegaal worden gekapt lichten we nog een keertje uit hoe het zit; helaas blijkt dat nog steeds hard nodig.

Bomenkap in Eindhoven; hoe zit het ook al weer?

In Eindhoven is een omgevingsvergunning nodig voor bomen met een stamomtrek van 45 centimeter of meer, op percelen groter dan 250 vierkante meter. De specifieke regels staan in de Verordening Bomen 2021.

 

De rol van het Trefpunt

Bij aanvragen van 10 bomen of meer én alle aanvragen in het Centrum, Schuttersbosch of monumentale bomen adviseren wij gemeente Eindhoven of zij de vergunning kunnen verlenen en of er nog aanvullende compensatie of bescherming nodig is. 

 

Compensatieplicht

Bij het kappen van bomen is bijna altijd compensatie verplicht. Daarvoor is een taxatiewaarde verplicht. Er dient een taxatierapport en een compensatieplan aanwezig te zijn. Daaruit blijkt dat de waarde van de bomen wordt vervangen door nieuwe bomen. Wanneer bomen moeten wijken voor een bouwproject wordt een plan verwacht rondom de inpassing van bestaande bomen. Nog liever hebben we dat er een boominventarisatie wordt uitgevoerd vóórdat het ontwerp wordt gemaakt, zodat bestaand groen behouden kan blijven.

 

Bescherming en zorgplicht

Een Boom Effect Analyse laat zien hoe beschermd moeten worden tijdens bouwwerkzaamheden, zodat ze gezond blijven. Tot slot; hou rekening met de Wet Natuurbescherming en de Zorgplicht. Niet kappen in het broedseizoen en niet kappen bij mogelijke aanwezigheid van beschermde diersoorten en nesten; dat is strafbaar.

Twijfel je of je een vergunning nodig hebt óf denk je dat er illegaal gekapt is? Bel dan met gemeente Eindhoven via het telefoonnummer 14 040.

 

Foto; ter illustratie