Bouwroute nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum: onlogisch of onmiskenbaar?

11 oktober 2022

Al enige tijd lopen er discussies over de bouwroute voor de nieuwbouw op het Lorentz Casimir Lyceum. Wij adviseerden al positief voor de bestemmingswijziging van dit plan, welke hier te lezen is. Die bouwroute kon grofweg lopen via de noordkant, de Celebeslaan danwel Borneolaan, of via de zuidkant, via het Wasvengebied. Er werd gekozen voor de “Wasven-route”. De eerste reactie, ook bij ons, was: dat is toch onlogisch? Via een natuurgebied rijden terwijl er infrastructuur al klaar ligt voor gebruik aan de andere kant?

Bouwroute nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum: onlogisch of onmiskenbaar?

Inderdaad, dat lijkt onlogisch. Maar gesprekken en rapporten volgden van boomdeskundigen, verkeersdeskundigen, en ecologen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Los van het onderwijsbelang zijn aspecten als verkeersveiligheid meegenomen, fijnstof uitstoot, schade voor bomen en impact op beschermde diersoorten die in de omgeving leven (met name de das, amfibieën, kleine marterachtigen en vleermuizen). Al die onderzoeken wijzen in de richting van de Wasven-route als voorkeursroute, en het ecologisch onderzoek is daarin nog het meest uitgesproken; een route via de Celebeslaan/ Borneolaan is vrijwel onmogelijk in het kader van de Wet Natuurbescherming. Deze context beter begrijpend, heeft TGE in juli 2022 positief geadviseerd over de Wasven-route, met een aantal randvoorwaarden voor het vervolg. In nauw overleg ook met onze partner, en buurman van het Lorentz Casimir Lyceum, het groendomein Wasven.

Terwijl gesprekken werden vervolgd met gemeente, TGE en Groendomein Wasven over nadere randvoorwaarden, volgde echter een petitie vanuit de buurt tegen de gekozen bouwroute. Daarop zijn discussies en gesprekken weer opgestart, met projectleider, wethouders, TGE, Groendomein Wasven, en betrokken deskundigen. Wat waren hun bezwaren, kan er in het plan nog rekening mee gehouden worden? Er is geluisterd, maar partijen kwamen niet nader tot elkaar. Ook niet in het laatste gesprek op 6 oktober, waarin betrokken deskundigen zelfs aangaven dat, als het huidige plan zou worden gevolgd, de omstandigheden voor groen en natuur zelfs gaan verbeteren, en zo ook de natuurervaring van mensen. Er is vanuit vele kanten een positief eindbeeld mogelijk. Maar men moet wel over het eigen belang heen kunnen stappen om mee te gaan denken in het maatschappelijk belang en belang voor de toekomst.

Het formele advies dat TGE op 20 juli 2022 gaf over de bouwroute richting gemeente Eindhoven is hier te lezen.

Foto door Bea Straver.