De Aziatische Hoornaar

5 december 2023

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een invasieve exoot die sinds een aantal jaren vooral in Zuid-Nederland wordt aangetroffen. De hoornaar is schadelijk voor honingbijen, wilde/solitaire bijen, hommels en andere bestuivende insecten. Bekijk hoe je een Aziatische hoornaar en het nest snel herkent. En lees wat je kunt doen als je een Aziatische hoornaar ziet vliegen.

 

Dit artikel is via IVN Velhoven Eindhoven Vessem aangeboden door Wil Brans, hobby imkerij 'De Blauwe Bij' 

De Aziatische Hoornaar

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

De Aziatische hoornaar is wesp van 2-3 cm lang, met een zwart borststuk, zwarte antennes, een geel uiteinde aan de poten en een achterlijf met 2 smalle en 1 brede oranje band. De koningin en werkster zijn ongeveer even groot.

 

Het nest van de Aziatische hoornaar 

De Aziatische hoornaar maakt 2 nesten. Eentje in het voorjaar en eentje in de zomer. In de zomer wordt het voorjaarsnest te klein en zoeken de hoornaars een plek voor het zomernest. Ze maken hun nieuwe nest hoog in de bomen, waardoor het vaak moeilijk te zien is vanaf de grond. In de herfst is het nest zo groot als een skippybal.

 

Aziatische hoornaar en nest melden

Zie je een hoornaar? Maak een foto en onthoud de locatie. Geef je melding door via waarneming.nl. Krijg je bevestiging dat het inderdaad om een Aziatische hoornaar gaat? Wat je dan kunt doen, hangt af van wanneer je de hoornaar hebt gezien.

 

Hoornaar gezien van juli tot en met september?

Dan gaat het waarschijnlijk om een werkster. Kijk in welke richting de werkster wegvliegt en markeer de richting op een plattegrond van de locatie. Zie je meer werksters? Markeer hun wegvliegrichting dan ook op de plattegrond en geef dat ook door. Dit helpt om het nest om te sporen. In de handleiding; 'Zomernest Aziatische hoornaar opsporen' van het EIS - kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden, staat precies beschreven staat hoe een zomernest gevonden kan worden. Probeer een aantal goede foto's te nemen, ook van de hoornaars bij het nest. Geef je melding van het nest door via waarneming.nl. Na je melding kijkt EIS of het inderdaad een nest van de Aziatische hoornaar is en vermeldt dit op hun site. Een bestrijdingsassistente bekijkt deze lijst regelmatig en geeft de melding door aan de contactpersoon van de plaatselijke Imkersvereniging. Deze contactpersoon krijgt dus meerdere meldingen en probeert de vlieglijnen/richtingen van de Aziatische Hoornaar uit te zetten op een kaart om daarmee vast te kunnen stellen waar het nest zich ongeveer moet bevinden. Hierna kan het nest gezocht worden en door een professionele bestrijder geruimd worden.

 

 

Hoornaar gezien van oktober tot en met december? 

Het gaat dan waarschijnlijk om een koningin. Kijk of je die kunt vangen. Je kunt de koningin doodmaken in de vriezer. Er is geen nest.

 

Is de Aziatische hoornaar gevaarlijk?

De Aziatische hoornaar is groter dan de gewone wesp die we allemaal kennen, maar kleiner dan de Europese hoornaar. Hoornaars zijn dus niet de enorme monsterwespen waarvoor ze vaak worden uitgemaakt. Alleen als je allergisch bent kan een steek gevaarlijk zijn. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met een arts. Een steek van een (Aziatische) hoornaar kan pijnlijker zijn dan een steek van een gewone wesp. De kans dat je door een hoornaar wordt gestoken, is echter veel kleiner dan dat je door een gewone wesp wordt gestoken. Hoornaars komen namelijk niet af op zoetigheid en eten.

 

Aziatische hoornaar in Nederland

De Aziatische hoornaar staat op de zogenoemde Unielijst voor invasieve exoten. Dat betekent dat de Europese Unie heeft afgesproken dat verspreiding van de Aziatische hoornaar zoveel mogelijk voorkomen moet worden. 

 

Dit artikel verscheen eerder in het praatkruid winter 2023 van IVN VeV