Even voorstellen; Esther!

26 mei 2023

Een nieuw gezicht bij het Trefpunt; Esther de Roos! Eigenlijk is Esther niet zo nieuw meer, ze werkt sinds half januari bij ons en heeft in de tussentijd al veel partners en leden van onze achterban ontmoet. Wij wensen Esther veel plezier toe in naar baan bij ons, hieronder stelt zij zich nog even voor;

Even voorstellen; Esther!

Met passie & enthousiasme ben ik medio januari 2023 gestart als adviseur/coördinator bij Trefpunt Groen Eindhoven.

Als geboren Zeeuws-Vlaamse heb ik Industrieel Design gestudeerd in Gent (België). Na mijn studie ben ik uitgeweken naar Brabant en nu woon ik al heel wat jaren met veel plezier midden in de natuur aan de rand van de Peel. 

In en rondom onze boerderij leven veel dieren, zowel gedomesticeerd als wild. Er is een paddenpoel, een vijver, steen- en kerkuil kasten, bijenhotels, houtrillen, moes- en fruittuin, houtwal en voedselbos. Ik streef ernaar om, vooral gebruik makend van inheemse beplanting, de biodiversiteit zo groot mogelijk te laten zijn.

Na een internationale carrière in de ICT heb ik op een gegeven moment besloten om mijn groene hart te volgen om zo te helpen om onze leefomgeving te beschermen en te verbeteren.

Ik heb in het groen onder meer gewerkt als tuinarchitect, projectmanager gebiedseigen erfbeplantingen en als adviseur biodiversiteit.  Begonnen vanuit bevlogenheid en als autodidact ben ik momenteel bezig met de afronding van een HBO-kopopleiding tot Adviseur Ecologie.

In de stad Eindhoven spelen veel ontwikkelingen zoals woningopgave, groeiplannen van bedrijven en verbetering infrastructuur. Maar voldoende en kwalitatief groen is evenzeer van levensbelang. Groen vergroot het woonplezier, helpt tegen hittestress, zorgt voor waterberging, legt CO2 vast, vangt fijnstof af, produceert zuurstof en is belangrijk voor de instandhouding van de biodiversiteit.

Samen met onze achterban houden wij bij Trefpunt Groen Eindhoven de vinger aan de pols bij alle relevante ontwikkelingen, signaleren en proberen bij te sturen indien nodig. Dat is soms lastig omdat de ontwikkelingen worden gestuurd door ogenschijnlijk tegengestelde belangen.

Wij komen altijd op voor de natuur, de biodiversiteit en het behoud en de ontwikkeling ervan in en buiten Eindhoven. Groen en natuur vormt een onmisbaar onderdeel van een leefbare stad en TGE is hierin een belangrijke partij. Voor nu en in de toekomst. Ik ben blij dat ik als TGE’er hieraan kan bijdragen.