Honden aan de lijn?!

31 augustus 2023

Wáárom het nodig is om honden in natuurgebieden aan te lijnen, poep op te rapen én op de paden te blijven....

Honden aan de lijn?!

Lekker rennen en snuffelen tijdens de wandeling is wat we onze honden gunnen. Helaas moeten honden op veel plaatsen aan de lijn.

Is dat een ‘lastige regel’ of noodzaak?

Inmiddels is uit diverse onderzoeken duidelijk geworden dat de hoeveelheden hondenpoep en -plas die wordt achtergelaten in natuurgebieden de planten en dieren beschadigen. In de studie van The Guardian is te lezen dat de hoeveelheid vrijkomende stikstof en fosfaat zo erg overschreden wordt dat het zelfs voor boeren illegaal zou zijn.

Volgens de bronnen laten hondenuitwerpselen jaarlijks gemiddeld dezelfde hoeveelheden stikstof en fosfaat per hectare vrij als die van de landbouwsector, industrie en verkeer.

Ecosystemen lijden

Veel hondeneigenaren denken dat de hondenpoep niet zoveel kwaad kan, maar de meeste ecosystemen lijden er wel onder. Zo groeien er als voorbeeld meer brandnetels door de grotere hoeveelheid stikstof. De brandnetels overheersen, waardoor andere planten de kans niet meer krijgen om te groeien. Wilde planten, korstmossen en schimmels worden ernstig bedreigd door de stikstof.

Poep oprapen

Het oprapen van hondenpoep zorgt ervoor dat bijna alle fosfaat en de helft van de stikstof verdwijnt en is daarmee dus zeer nuttig, ook in stedelijk gebied. De overige helft van de stikstof komt vanuit urine. De hoge dosering die middels urine in de grond terecht komt, kan tot zelfs drie jaar aanwezig blijven bleek uit studies.

Dieren

Een literatuurstudie uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming toont aan dat recreatie en daarmee de aanwezigheid van mensen en honden in een natuurgebied een enorm verstorend effect kan hebben in natuurgebieden op ondermeer bodembroeders zoals weidevogels, veld- en boomleeuweriken en nachtzwaluwen. Ook reeën en reekalfjes kunnen de dupe zijn. Deze dieren zien de bezoekers als predator en gaan er logischerwijs bij voortdurende storing blijvend van door. Lees ook dit artikel van de Vogelbescherming. Voor gebieden die gebruikt worden als begrazingsgebieden ligt het voor de hand dat dieren opgejaagd worden door deze onbekende bezoeker.

Broedseizoen

Deze gegevens gelden uiteraard het hele jaar door. In het broedseizoen is het wellicht nóg meer van belang dat vogels die een plekje zoeken om te broeden niet verstoord worden door loslopende honden of mensen die van de paden af gaan. We verliezen anders de kostbare aanwezigheid van (weide)vogels.

Verstoring ecologische balans

Even afkoelen en zwemmen in een poel die je onderweg tegenkomt blijkt helaas ook een nadelig effect te hebben.

In de haren van de hond blijft het invasieve plantje watercrassula hangen. Wanneer de honden in de volgende poel duiken, komt het plantje ook daar weer tot bloei. De beheerskosten om de poelen te saneren zijn enorm.

Daarnaast ontstaat er schade aan de oevers door de honden die het water inspringen en er weer uit kruipen. In ondiepe vijvers en sloten wordt de bodem verstoord.

Wat dan wel?!

Wanneer je je bewust bent van de schade die door een schijnbaar onschuldige wandeling aangericht wordt, helpt dat wellicht om de hond wél aan de lijn te houden, de uitwerpselen op te rapen en samen op de paden te blijven.

En wat de honden betreft .... Wil je de hond toch laten rennen en spelen, zoek dan een gebied op waar dat kán. Zo zijn er een aantal hondenlosloopterreinen die je vindt op deze kaart Hondenlosloopterreinen — Eindhoven Open Data. Op de pagina 5 x hier in Eindhoven mag je viervoeter loslopen (indebuurt.nl) is een leuk foto-overzichtje opgenomen van enkele gebieden.