Klachten over het maaibeleid in Eindhoven

15 juni 2023

De afgelopen dagen werden we regelmatig getaged in berichten van bezorgde Eindhovenaren over het maaibeleid. We zagen kort gewiekte graslanden waar voorheen grassen en bloemen bloeiden en ook geadopteerde stukjes groen in de stad die 'ineens' gemaaid werden. Niet alleen in onze mail en op facebook zien we de opmerking voorbijkomen, ook de Vlinderstichting haalt het aan; een veelgehoorde reactie is “Hou nu toch eens op met maaien en laat de natuur haar gang gaan”. Dat snappen we, maar het maaien is af en toe echt nodig. We hadden even contact met een van de groenbeheerders bij gemeente Eindhoven, want hier is wellicht nog veel onduidelijkheid over. Hoe zit het nu met dat maaibeleid in onze stad?

Klachten over het maaibeleid in Eindhoven
 

Is dat maaien echt nodig?

Om te beginnen; het maaien is echt noodzakelijk. Vooral in bermen en groenstroken. Door te maaien zorgen we ervoor dat het grasland blijft bestaan. Wanneer we helemaal stoppen met maaien ontstaat er op den duur bos. Maaien is dus noodzakelijk kwaad om graslanden in stand en bloemrijk te houden. Het is vanwege de enorme grootte van de gemeente niet mogelijk om overal maatwerk te leveren zodat er pas na de bloei gemaaid kan worden. Daarnaast bloeien verschillende soorten in verschillende periodes, en verschilt dit ook weer per jaar.

 

Beheerstechnisch of ecologisch goed

Dezelfde percelen worden wel in dezelfde periode gemaaid, afhankelijk van het weer is dat soms prachtig op tijd en soms te vroeg of te laat als je het “genieten van de bloemen” als criterium hanteert. Dan is het ook nog zo dat genieten voor iedereen aan andere criteria voldoet, dat maakt het niet makkelijk om het voor iedereen goed te doen.

Er is gekozen om het maaien “beheerstechnisch” zo goed mogelijk te doen. Gemeente Eindhoven geeft aan dat zij van deskundige partijen zoals de Vlinderstichting, IVN en bijenspecialisten over het algemeen positieve reacties ontvangen over het maaibeheer in de stad.  

 

Een ecologisch maaibeleid

De adviezen van o.a. de Vlinderstichting komen overeen met het maaibeleid van graslanden en bermen in Eindhoven. Zo wordt niet alles tegelijk gemaaid, maaien ze maar 1 of 2 keer en doen zit dit gevarieerd en gefaseerd. Zo laten de beheerders altijd een deel staan op de gemaaide locatie. Ook voeren ze het maaisel af. Dat klinkt misschien gek, maar heeft een hele goede reden. Het laten liggen van gras geeft vaak verruiging. Dan heb je meer kans op bijvoorbeeld fluitenkruid, distel, brandnetel en braam. Dat er een maaibeleid is, wil niet zeggen dat gemeente Eindhoven niet blijft kijken naar de ecologische aspecten van maaien. Eens in de vier jaar worden de maaibestekken opnieuw aanbesteed. Er wordt dan gekeken welke werkzaamheden er uitgevoerd worden en door wie dit gebeurt. Dan worden deze opnieuw bekeken door een ecoloog om te checken of alles nog steeds zo optimaal mogelijk beheerd wordt.

 

Geadopteerde stukjes Eindhoven

Waar een bordje staat van “Adopteer een straat” weten de aannemers en beheerders van de gemeente dat ze deze niet moeten maaien of schoffelen. Ook waar bewoners door middel van hekjes, afzetlint of eigen geknutselde bordjes een stukje afschermen gaat dit meestal ook wel goed. Waar het niet duidelijk is, wordt de opdracht op te maaien, schoffelen en borstelen gewoon uitgevoerd, logisch als men anders terug moet… Onze oproep aan bewoners die zelf ingezaaide stukjes willen beschermen is daarom; maak gebruik van de acties van Adopteer een Straat! Met het gebruik van de bordjes kan het bijna niet mis gaan.

Heb je nog vragen over maaien op een specifieke plek? Dan raden wij je aan om deze te stellen of een melding te maken via de Buiten Beter app, of te bellen naar 14 040. Je melding wordt dan in behandeling genomen door gemeente Eindhoven.

 

Foto's: Adopteer een straat en Bea Straver