Onderhoud in het Philips de Jong wandelpark

15 november 2023

Er wordt weer gewerkt in het Philips de Jong wandelpark. Individuele bomen krijgen waar gewenst meer ruimte. De bomen zijn geselecteerd om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om een menging van soorten in het bos te houden, of vanwege de ecologische waarde van de boom, of omdat die boom juist gunstig is voor de onder begroeiing, of omdat de boom nog mooier kan worden.

 

Onderhoud in het Philips de Jong wandelpark

Door het park voeren enkele grotere lanen met eikenbomen. Deze eiken groeien relatief langzaam. Bomen in de aangrenzende bospercelen overgroeien de eiken. Elk jaar meer. Langzaam aan presteren de eiken minder en de buurbomen meer. Eerder al is gemeente Eindhoven de lanen langs gegaan en hebben zij buurbomen getopt of weggenomen om maar voldoende licht op de eiken te laten vallen. Ook nu doen ze dit weer.

De bomen in het park worden steeds groter, ook de bomen die we vellen. Al het hout dat vrijkomt bij het werk blijft in het park en zal de bosbodem mee opbouwen. Vaak blijft een deel van de boom staan. Staand dood hout betekent veel voor insecten en vogels.

Het onderhoud en bijkomende werkzaamheden worden op een manier uitgevoerd die maximaal bijdraagt aan de ecologie en bijbehorende ecosysteemdiensten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Weijtmans uit Udenhout en zijn maandag 13 oktober gestart. 

 

Informatie; Gemeente Eindhoven