Pilot; een tool om de juiste groeiplaats te kiezen

22 september 2023

De inrichting van de groeiplaats is enorm belangrijk voor de levensverwachting van bomen en beplantingen. We zien steeds vaker dat er vroeger minder oog was voor de groeiplaats van een boom. Dit zorgt er niet alleen voor dat de levensverwachting van bomen lager uitvalt, maar ook voor veel wortelopdruk. Een goede groeiplaatsinrichting zorgt onder andere voldoende doorwortelbare ruimte, zuurstof, organische stof, bodemleven en mineralen. Met een gezondere boom en minder omhoogkomende stoeptegels als gevolg!

Pilot; een tool om de juiste groeiplaats te kiezen

De boomexperts van gemeente Eindhoven hebben een tool ontwikkeld om voorbereiders, ontwerpers, bestekschrijvers, beleidsmakers en projectontwikkelaars te helpen met het toepassen van de juiste methoden voor de opwaardering van een gebiedseigen bodem naar een optimale groeiplaats. De tool omschrijft de ideale inrichting van de groeiplaats waardoor er minder kans is op slechte groei of afsterving bij nieuw groen.

De groeiplaatstool gebruikt relevante locatiegegevens zoals grondwaterstand, groenambitie, bodemtype, bodemverontreiniging, mogelijke explosieven, mogelijke archeologische vondsten en aanwezigheid van de invasieve exoot Aziatische duizendknoop. Het aangeven van de precieze locatie van het geplande groen en het soort geplande groen resulteert in een groeiplaatsadvies. Er wordt in sommige situaties zelfs gewaarschuwd voor grondwerk bij een naastgelegen boom, men wordt geadviseerd contact op te nemen met de boomspecialisten van gemeente Eindhoven.

De tool wordt nu intern getest bij gemeente Eindhoven, zij gaan de komende tijd onderzoeken of de tool nog verbeterd kan worden. Er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden. Een kijkje nemen kan al wel; www.groenblauw.site

Foto; Bea Straver