Vergroening P1; hoe ruim 3000m2 groen gaat zorgen voor meer biodiversiteit

4 oktober 2023

De oplettende lezer had het project al gezien op onze website; P1 aan de Antoon Coolenlaan wordt vergroend. Het is onderdeel van het plan om ruim 12.000 vierkante meter groen toe te voegen aan Genneper Parken, onder andere door de komst van de P+R Genneper Parken aan de Aalsterweg. Dit leidt tot een flinke upgrade voor de Genneper Parken met meer groen om zo de biodiversiteit te bevorderen. 

Studie naar landschappelijke inpassing

Voorafgaand aan de plannen gingen heel wat studies, waaronder eentje naar de landschappelijke inpassing. Vanuit het ‘Inrichtingsplan Genneper Parken’, opgesteld door Royal Haskoning DHV kwam in de verkennende fase de wens om de huidige richting van de parkeerplaats te draaien. Een plan kan landschappelijk ingepast worden op basis van de landschappelijke kenmerken. Voordat de parkeerplaats werd aangelegd werd het landschap gekenmerkt door een landschap van hooilandjes (kleine weilanden) met aan de randen houtsingels (strookjes bos/ bomen en struiken). Deze houtsingels waren vrijwel altijd haaks georiënteerd op de beek/ tongelreep. De huidige bomenrijen sluiten niet aan bij de landschappelijke kenmerken van hooilandjes met houtsingels haaks op de beek. Bij een draaiïng en het inpassen van de parkeerplaats zou het betekenen dat veel bomen gekapt/niet ingepast kunnen worden in deze draaiing.  Er is gekozen om de huidige richting aan te houden, met boombehoud als uitgangspunt. Dat zorgt ervoor dat de locatie zo efficiënt mogelijk ingevuld kan worden en levert 600m2 groen op.

Waterberging

Wij adviseren regelmatig om regenwater op te vangen en op te slaan, zoals dit verplicht is bij nieuwbouwwijken. Het aanleggen van bijvoorbeeld een wadi in een natuurgebied zoals Genneper Parken ligt iets ingewikkelder. Wat zal het effect van water zijn op de bestaande bomen, hoe hoog komt het water, en hoelang blijft het staan? En hoe zit het met de dieren die in het gebied leven? Om er zeker van te zijn dat de waterberging bij P1 geen negatieve gevolgen gaat hebben is ook hier onderzoek naar gedaan, door Cobra Groeninzicht. In dit plan zijn drie locaties onderzocht, welke te zien zijn op onderstaande kaart. 

Uit het onderzoek bleek dat waterberging in gebied B en C een negatief effect zouden hebben op een aantal dier en plantsoorten, waaronder de kikker. Daarom wordt gebied A ingezet voor waterberging en vallen gebied B en C af. Een deel van het verzamelde regenwater van de parkeerplaats P1 zakt hier de bodem in en vult zo het grondwater aan. Een ander deel stroomt naar de Tongelreep. Ook kan er een deel via een nieuw aan te leggen buis onder de Antoon Coolenlaan van de waterberging naar de Genneper Parken Noord stromen, om ook in dit deel van het park verdroging tegen te gaan.

Een groen parkeerterrein

Door het toepassen van Grasbeton kan het hemelwater op P1 straks direct de bodem in, zelfs met het risico op wat olielekkage in dit beschermd grondwatergebied. Door het toepassen van rijke aarde voegen we een filter toe en beschermen we hiermee het grondwater. Een bijkomend effect is de groeiplaatsverbetering voor de bestaande bomen. Zij zullen blij zijn met het verwijderen van het bestaande asfalt en de komst van het grasbeton en het 30 cm dikke pakket voedselrijk boomgranulaat dat hieronder ligt. Extra fijn; de invalideparkeerplaatsen blijven volledig verhard en dus goed toegankelijk met een rolstoel of krukken.

Waar de vergroening straks het meeste zichtbaar zal zijn is bij het voorterrein van het IJssportcentrum Eindhoven. De huidige toegangsweg zal met het naastgelegen fietspad én trottoir aan beide kanten vervangen worden door een sprintbaan, alleen toegankelijk voor langzaam verkeer.

 

Plantkeus

Al met al wordt er veel nieuw groen toegevoegd aan dit stukje Eindhoven, waaronder 60 nieuwe bomen. Er wordt met eiken aangesloten bij de al bestaande eikenlaan, aan de noordkant van het terrein is juist gekozen voor een variatie aan boomsoorten om goed aan te sluiten bij het bestaande bos daar. Met uitsluitend inheemse plantsoorten die van nature voorkomen in de Genneper Parken en aandacht voor gelaagdheid draagt het groenplan bij aan de biodiversiteit. Er wordt gewerkt met een groen lint aan beplanting om een ecologische verbinding te creëren, bestaande uit onder andere houtsingels, heesters, planten en een bloemrijk grasmengsel.

Voor een aantal bomen wordt extra inspanning geleverd om ze te behouden en hun groeiplaats te verbeteren. Zo moet een oude nog gietijzeren drinkwaterleiding worden vervangen. Boven deze leiding staan een gedenkboom. Daarom krijgt de leiding een nieuw tracé en wordt tijdens het werk onder toezicht van de boomwacht, besloten of de oude leiding verwijderd kan worden of in de grond blijft zitten om de gedenkboom te behouden. De drie lindes voor de hoeve Het Buitenhuys Gennep aan de Genneperweg worden verlost van de verharding en krijgen zo een betere groeiplaats zodat ze weer kunnen floreren. Door de toevoeging van hortensia’s wordt er bijgedragen aan het cultuurhistorisch aanzicht van de hoeve.

 

Verlichting

Zelfs aan het effect van straatverlichting op flora en fauna is gedacht. Om onder andere bijen, vlinders, vleermuizen maar ook andere dieren zo min mogelijk te verstoren wordt ervoor gezorgd dat alle verlichting optimaal is afgesteld. Alleen het hoognodige wordt verlicht voor de veiligheid, en met een aangepaste amber-achtige tint.