Vernatten natuur en verbreden wandelpaden Vaartbroek

6 september 2023

Afgelopen maandag, 4 september, is gemeente Eindhoven gestart met het vernatten van de Vaartbroek om verdroging tegen te gaan. Dit doen ze door sloten te verontdiepen of af te dammen. Om te zorgen dat het gebied wel goed toegankelijk blijft voor wandelaars worden verschillende paden opgehoogd en verbeterd.

Vernatten natuur en verbreden wandelpaden Vaartbroek

Vanwege de weersomstandigheden kiest gemeente Eindhoven ervoor om volgende week al te beginnen, omdat dan nog vrij goed weer wordt verwacht. Het gebied is door Waterschap de Dommel aangewezen als waterbergingsgebied, de toale waterberging mag niet verminderen. Daarom worden een aantal percelen geplagd, hierbij wordt de toplaag afgegraven. Deze terreinen groeien daarna vanzelf weer aan tot kruidenrijk grasland! Op deze manier blijft alle beplanting in de Vaartbroek bespaard.

Afhankelijk van de weersomstandigheden verwachten ze ongeveer eind oktober klaar te zijn met de werkzaamheden. 

Kaartje; gemeente Eindhoven