Wij hebben een nieuwe coördinator; Marlijn

26 maart 2024

Een nieuw gezicht bij het Trefpunt! vorige maand is Marlijn gestart als coördinator, zij zal Nuno versterken bij de advisering van kapaanvragen, bestemmingsplanwijzigingen en andere projecten. Wij zijn blij met de toevoeging van Marlijn aan ons team en wensen haar van harte welkom. Hieronder stelt ze zich even voor;

Wij hebben een nieuwe coördinator; Marlijn

Hallo, mijn naam is Marlijn van den Broek en ik ben per 12 februari gestart als coördinator bij het Trefpunt. Ik ben opgegroeid in het buitengebied van een Brabants dorp. Daar, aan de rand van de Peel, is een zaadje geplant voor mijn enthousiasme voor bomen, planten en dieren. Ik ging studeren in de stad. Dat zaadje heeft daar lange tijd gelegen, tot ik verhuisde naar Eindhoven en in contact kwam met Groendomein Wasven. Tijdens het vrijwilligerswerk bij de communicatie- en natuurwerkgroep van het Wasven is het zaadje gaan kiemen. Na een zoektocht hoe ik mijn steentje kan bijdragen aan een duurzame leefomgeving, nam ik de beslissing opnieuw te gaan studeren: Tuin- en Landschapsinrichting aan Van Hall Larenstein. Het gekiemde plantje is ieder studiejaar meer en meer gegroeid.

Voordat ik bij TGE ging werken, heb ik tuinen ontworpen, met als drijfveer om de leefomgeving te vergroenen en zo de biodiversiteit te verbeteren. Ik vind het heerlijk om te wandelen langs de Dommel en te tuinieren in de groene omgeving van de Genneper Parken. Ook al is er eerder sprake van experimenteertuinieren dan van moestuinieren. Over experimenteren gesproken: ik ben ook gestart met een voedselbos op de grond waar ik ben opgegroeid. Ik voel de urgentie om de ecologische waardes te behouden en te versterken.

Ik kijk er naar uit om de belangen van de Eindhovense ecologie te behartigen en zo bij te dragen aan het draagvlak van een groene en duurzame stad bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ik kijk ook uit naar de samenwerking met mijn collega's Nuno en Judith.