Onderhoud bos en buitengebied

 • Datum: 9 december 2019
 • De gemeente is gestart met groenonderhoud. Hieronder een overzicht van wat er de komende tijd staat te gebeuren.

  Achtse Barrier: Fluisterwal en Parijslaan/Reimslaan

  Wat

  Verwijderen van dood hout en bomen (dunning + droogteschade). Op open plekken worden bomen teruggeplant. Een deel van het gekapte hout krijgt een plek in een ‘bosplantsoen’, goed voor de biodiversiteit!

  Wanneer

  Van 9 tot en met 20 december.

  Droogteschade – door heel de stad

  Wat

  Door de droogte zijn er in de stad bomen doodgegaan, vooral sparren en berken. De bomen staan onder andere in het Stadswandelpark achter de volière, de bos/begraafplaats achter de Roosten en in het Sportpark Aalsterweg bij de werf.

  Wanneer

  9 tot en met 20 december.

  Toon Schroderlaan  – Sportpark Aalsterweg

  Wat

  In 2014 zijn in deze laan om en om eiken en populieren geplant. Idee van de afwisseling was om snel massa te maken, zodat de bestaande vleermuizenroute intact zou blijven. Populieren groeien razendsnel. Dat is ook hier gebleken, de populieren zijn nu zo groot dat ze de kronen van de eiken raken. Ook de eiken hebben het goed gedaan. Deze zijn nu groot genoeg zodat de vleermuizen, ook na het kappen van de populieren, de route blijven gebruiken. De eiken op hun beurt krijgen zo de ruimte om uit te groeien tot een mooie volwassen eikenlaan.

  Wanneer

  10 december.

  Sumatralaan en Eisenhouwerlaan, de Karpen

  Wat

  Bij de Sumatralaan worden de randen van de bospercelen gedund om het dichtgroeien van een ecologisch waardevol grasland tegen te gaan. Bij de Eisenhouwerlaan wordt gedund om het overgroeien van de bomen over de weg wat terug te dringen.

  Wanneer

  17 – 20 december.

  Waterrijk Meerhoven

  Wat

  In en rond Waterrijk zijn de laatste jaren veel bomen doodgegaan. Door de droogte, maar ook door de Letterzetter. Dit is een kever die van fijnspar houdt. De dode bomen en ook de nog levende fijnsparren worden gekapt. Voor half maart worden ‘bosplantsoenen’ geplant met jonge bomen en struiken van ongeveer 1 meter hoog. Die vullen snel de lege plekken op. Waar grote open plekken ontstaan, plant de gemeente grotere boompjes. Alle planten zijn inheems en in overleg met de omwonenden gekozen.

  Wanneer

  17 tot en met 24 december.

  Ecopark Acht

  Wat

  In het Ecopark in Acht gaat de gemeente snoeien zodat het struweel kan verjongen. Anders wordt alles bos en dat is is niet goed voor de vogelstand. Vooral zangvogels, zoals het zwartkopje, komen alleen voor in jong struweel. Ook zorgt het snoeien ervoor dat de paden open blijven. Sommige bosvakken wordt gedund en onder de hoogspanningsmasten gaat de gemeente flink snoeien om gevaarlijke situaties te voorkomen. 

  Wanneer

  Vanaf 30 december.

  Tussen golfbaan Welschapsedijk en Beatrixkanaal

  Wat

  Vooral aan de zijde van de golfbaan worden overhangende bomen verwijderd die zouden kunnen omvallen als het hard waait. Bovendien krijgen andere bomen zo meer ruimte om te groeien. Aan de zijde van het fietspad worden bijzonder bomen vrijgesteld voor duurzame ontwikkeling.

  Wanneer

  Nog niet bekend.

  Bosbios bij het ‘t Wasven

  Lees meer
  GroenKids

  Lees meer
  Een groen Clausplein!

  Lees meer
  Mezenkasten & biodiversiteit tegen eikenprocessierups

  Lees meer