Over ons

Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) werkt nauw samen met groepen en individuen om te komen tot een integraal, op duurzaamheid gericht beleid op het gebied van natuur, milieu en cultuurhistorie in en om Eindhoven. Bij Trefpunt Groen Eindhoven zijn ruim honderd groepen aangesloten.

Het TGE bestaat uit:

    

Joop van Hout, coördinator                                      Lieke Stoffelen, projectleider groen en duurzaamheid

Bemiddelaar

Sinds 2009 heeft TGE een rol als bemiddelaar in conflicten tussen de gemeente en belanghebbenden zoals omwonenden, instellingen en bedrijven. Het gaat dan om conflicten zoals het jaren durende conflict over de bosgordel bij Riel. Bemiddelingstrajecten zijn tijdrovend; oplossing vergt vaak meerdere maanden.

Minicongressen

Trefpunt Groen Eindhoven organiseert ieder jaar minicongressen en Groen Cafés. Tijdens deze bijeenkomsten delen we kennis met de aangesloten groepen, de gemeente Eindhoven en tal van andere betrokkenen. We wisselen informatie uit, houden het groenbeleid van Eindhoven kritisch tegen het licht en bedenken ideeën voor verbetering.

Beginspraak

TGE zit al in de ontwerpfase van ruimtelijke plannen met de gemeente Eindhoven en plannenmakers om de tafel. TGE bundelt en coördineert de inspraak als de plannen nog op de tekentafel liggen. We zijn trots op deze werkwijze, omdat hij effectief is en geld bespaart. We noemen onze manier van werken ‘beginspraak‘.

Bestuur

Anjo Breuers – voorzitter i.a.

Bertus van Waardenburg – penningmeester

William Aarts – bestuurslid