Trefpunt Groen Eindhoven

Trefpunt Groen Eindhoven werkt nauw samen met groepen en individuen om te komen tot een integraal, op duurzaamheid gericht beleid op het gebied van natuur, milieu en cultuurhistorie in en om Eindhoven.

 

Trefpunt Groen Eindhoven bestaat uit:

Coördinator

Esther de Roos

esther@trefpuntgroeneindhoven.nl
06-21470303

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag

 

Communicatiemedewerker

Judith Leijssen

info@trefpuntgroeneindhoven.nl
06-23885428

Bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

 

Coördinator

Nuno Curado

nuno@trefpuntgroeneindhoven.nl
06-15854607

Niet bereikbaar op dinsdagochtend en woensdagmiddag

 

Bemiddelaar

Sinds 2009 heeft Trefpunt Groen Eindhoven een rol als bemiddelaar in conflicten tussen de gemeente en belanghebbenden zoals omwonenden, instellingen en bedrijven. Bemiddelingstrajecten zijn tijdrovend; oplossing vergt vaak meerdere maanden.

Minicongressen

Trefpunt Groen Eindhoven organiseert ieder jaar minicongressen en Groen Cafés. Tijdens deze bijeenkomsten delen we kennis met de aangesloten groepen, de gemeente Eindhoven en tal van andere betrokkenen. We wisselen informatie uit, houden het groenbeleid van Eindhoven kritisch tegen het licht en bedenken ideeën voor verbetering.

Beginspraak

Trefpunt Groen Eindhoven zit al in de ontwerpfase van ruimtelijke plannen met de gemeente Eindhoven en plannenmakers om de tafel. Trefpunt Groen Eindhoven bundelt en coördineert de inspraak als de plannen nog op de tekentafel liggen. We zijn trots op deze werkwijze, omdat hij effectief is en geld bespaart. We noemen onze manier van werken ‘beginspraak‘.

Bestuur