Beginspraak

De gemeente Eindhoven betrekt Trefpunt Groen Eindhoven in een “beginspraak”- proces. Daarin krijgen wij plannen in een vroeg stadium toegelicht, zodat wij adviezen kunnen geven aan de hand van onze uitgangspunten, en zodat we inspraak kunnen coördineren vanuit lokale natuur- en milieugroepen, kennisinstellingen en andere belanghebbenden uit onze achterban, die een vitale bijdrage leveren aan de kwaliteit van het advies. Wij zijn de ambassadeur van groen in Eindhoven!

Ontwikkelingen die wij altijd ontvangen en beoordelen zijn:

  1. Bestemmingsplanwijzigingen en – actualisaties. Hierbij letten we op de kwaliteit van het groen en ook op kruisbestuiving met andere disciplines.
  2. Kapaanvragen.
  3. Andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals grootstedelijke ontwikkelingen en infrastructurele projecten.

 

Daarnaast worden we betrokken bij:

  1. Nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals het Groen Beleidsplan, de Bomenverordening en de groenopgave. Ook dragen we zelf ideeën aan voor nodige toekomstige beleidsontwikkelingen.
  2. Uitgaven vanuit het gemeentelijke bomencompensatiefonds.
  3. Geschillen met bewoners die dreigen te escaleren rondom groen en bomen. Hierin spelen we een rol als “mediator”.

 

Naast deze gemeentelijke projecten, zetten we ons in om een bredere groene beweging op gang te brengen. Communicatie is daarin ons belangrijkste instrumentarium. Via artikelen op de website, social media, digitale nieuwsbrieven, het organiseren van Groencafé’s en congressen inspireren we bewoners van de stad om hun eigen groene doelen te stellen. We geven een podium aan bewonersinitiatieven, steenbreekinitiatieven, en activiteiten van derden die positieve voorbeelden schetsen.

We worden vaak om hulp gevraagd door bewonersgroepen: zij hebben bijvoorbeeld ideeën voor de openbare ruimte, willen hun buren inspireren om te vergroenen, hun kennis over planten delen of een gezamelijke tuin starten.

De gemeente speelt een belangrijke rol in het faciliteren en (financieel) ondersteunen van burgerinitiatieven. Bottom-up initiatieven die de realisering van onze visie dichterbij brengen. We zetten ons in om dergelijke initiatieven te ondersteunen en vergemakkelijken.