Missie en Visie

Trefpunt Groen Eindhoven is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor gemeente en inwoners van Eindhoven met als missie het bewaken en versterken van een groene leefomgeving. Zij neemt daarin een pro-actieve, stimulerende en controlerende rol. De gemeente Eindhoven ondersteunt en betrekt Trefpunt Groen Eindhoven bij haar plannen. Trefpunt Groen Eindhoven ondersteunt en verbindt inwonersgroepen met elkaar en wordt gesteund door de aanwezige kennis van inwoners.

Onze missie

De missie van Trefpunt Groen Eindhoven is het bewaken en versterken van een groene leefomgeving in de gemeente Eindhoven, waarbij het groene aspect integraal wordt meegenomen bij de ruimtelijke ontwikkeling. Hiertoe ziet Trefpunt Groen Eindhoven haar rol in beginspraak bij planmakers zoals gemeente en andere actoren die grote invloed hebben op de invulling van Eindhovens grondgebied. Daarbij streven we voor alle inwoners van Eindhoven de juiste balans na voor de pijler Ecologie binnen de groeiende “Brede Welvaart” (zoals gedefinieerd door het Planbureau voor de Leefomgeving).

Onze Visie

Eindhoven is sinds eind 19e eeuw vormgegeven vanuit het idee van De Tuinstad. Gezien het sterk toenemende aantal inwoners en de daaruit volgende ontwikkelingen moeten de bestaande groene structuren versterkt worden – zowel in het centrum, in woonwijken als in buitengebieden. Het is tijd voor een Tuinstad 2.0: Een stad waar de bestaande groenstructuren worden verstevigd én uitgebreid. Op basis daarvan kunnen stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden.  

Van groot belang is daarbij het behoud en de versterking van de 3 groene wiggen; de Genneper Parken, Dommelpark en Brainport park wig. Deze drie wiggen zijn belangrijk voor “ecosysteem diensten” zoals schone lucht, verkoeling van de stad, waterberging en natuurlijke plaagbestrijding.

Grote volwassen bomen kunnen vaak honderden malen efficiënter deze functies uitoefenen dan jonge bomen en zijn dus moeilijk vervangbaar.

Daarnaast hebben deze plekken een meer tastbare, belangrijke functie voor de bewoners van de stad: recreatie en ontspanning. Mensen zoeken rust en ruimte in de natuur dichtbij. De druk op de parken neemt verder toe door het groeiend aantal inwoners. Stedelijke, ‘rode’ ontwikkelingen zijn hier daarom absoluut onwenselijk.

Dit geldt ook voor de NNB (Natuur Netwerk Brabant) gebieden en “Ecologische Verbindings Zones” die door Eindhoven lopen. Voornamelijk langs de Dommel, de Tongelreep, de Gender en de kanalen. Het ecologische oogpunt moet hier leidend blijven. Welke flora en fauna moeten gebruik maken van deze zones, welke populaties moeten via de EVZ met elkaar in verbinding gebracht worden, wat hebben zij nodig om hier te migreren, en wat past er dan nog qua verstedelijking in die gebieden? Wanneer deze vragen beantwoord zijn, brengt dat ons op een spoor voor gezonde verstedelijking.