Preventieve bestrijding eikenprocessierups

 • Datum: 2 april 2020
 • De gemeente start deze maand met het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Hiermee wil ze de overlast van deze rups zoveel voorkomen. Vooral in de zomer zorgt de eikenprocessierups voor klachten zoals jeuk en huiduitslag. Wij delen daarom graag het persbericht van de gemeente Eindhoven.

  Voor de bestrijding worden biologische middelen gebruikt. Deze werken slechts kort en alleen tegen bladetende rupsen. Andere dieren en insecten die de rupsen eten hebben hier geen last van. Ook voor mensen zijn de bestrijdingsmiddelen onschadelijk.

  Overdag en ‘s nachts

  De eikenbomen van waaruit overlast wordt verwacht, worden zowel overdag als ’s nachts behandeld. Zo kunnen er in een korte periode zoveel mogelijk bomen worden beneveld. Bovendien werkt het bestrijdingsmiddel ’s nachts beter dan overdag. Om geluidsoverlast te voorkomen worden eikenbomen in woonstraten waar mogelijk overdag behandeld.

  Meer informatie en meldingen

  Kijk voor meer informatie op www.eindhoven.nl, oakie.info. Nesten van de eikenprocessierups kun je doorgeven via eindhoven.nl (melding openbare ruimte) en de BuitenBeter-app op je smartphone.

  Vlinders

  In de biologische bestrijding houdt de gemeente rekening met vlinders. Er wordt niet gespoten in vlindergevoelige gebieden met hoge bescherming. En juist wél in gebieden zonder beschermde vlinders en met lage bescherming.

  Daarnaast inspecteert de gemeente proactief op rupsen en nesten. Hiermee wil ze in kaart brengen waar de meeste rupsen voorkomen. Grote nesten in gebieden waar veel mensen komen of waar mensen langdurig verblijven worden verwijderd. Kleine nesten, en in gebieden waar geen of weinig mensen komen, worden niet verwijderd.

  Foto: Bea Straver

  Vacature: Coördinator

  Lees meer
  Mezenkasten & biodiversiteit tegen eikenprocessierups

  Lees meer
  Herstel natuur Genneper Parken

  Lees meer
  Jaarverslag 2019

  Lees meer