Privacy

Persoonsgegevens die wij verwerken

Trefpunt Groen Eindhoven verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Hoe lang we gegevens bewaren?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Onze bewaartermijn is: tot je je uitschrijft van onze nieuwsbrief of ons vraagt je gegevens te verwijderen.

 

Delen met anderen

Wij delen jouw gegevens nooit met anderen.

 

In kaart brengen websitebezoek

Trefpunt Groen Eindhoven gebruikt cookies. Op deze website  gebruiken we Google Analytics. Hiermee kunnen we zien hoeveel mensen onze website bekijken en welke artikelen het meest (en het minst) worden gelezen. We kunnen niet zien wie deze website bezoekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@trefpuntgroeneinhoven.nl. Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek hebt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week, op jouw verzoek.

 

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.