Clarissenklooster: van klooster naar hotel

Het Clarissenklooster aan de Sint Claralaan wordt herontwikkelt van klooster tot hotel en restaurant. Hierbij wordt de oorspronkelijke staat van de bijbhorende specifieke tuin elementen en hersteld en nieuwbouw toegevoegd voor additionele hotelkamers.  

Clarissenklooster: van klooster naar hotel

TGE is vanaf het begin betrokken bij het samenspraak proces rondom het Clarissenklooster. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we in het initiële voorstel een aantal voor ons belangrijke aanpassingen gemaakt hebben. Onze belangen gaan vooral uit naar verkeer en parkeren, groen, milieu en water.

. Hierbij is onder andere uit gegaan van de volgende uitgangspunten:

 • Extra parkeerveld op de locatie van de huidige siertuin met zo min mogelijk verharding;
 • Behoud van de monumentale beuken. Deze krijgen extra aandacht door een informeel pad aan te te leggen onder de beuken;
 • Een ontwerp met als basis gras met solitaire (fruit)bomen. Dit om een zo groen mogelijk beeld te creëren;
 • Hagen als duidelijke structuur binnen het ontwerp;
 • Duidelijke padenstructuur die de functies van het Clarissenklooster met de nieuwbouw verbinden;
 • Realisatie van de moestuin;
 • Historisch gebruik landgoed, terug laten komen in ontwerp.

 

In onze reactie op het bestemmingsplan deden wij een aantal extra aanbevelingen om de klimaatadaptatie van het plan te vergroten, waaronder:

 • Aanleg groene (polder)daken / tuinen op daken en gedeelte parkeergarage;
 • Aanleg groene gevels met berging in het substraat;
 • Nieuwe parkeervakken en bestrating voorzien van een waterpasserende verharding;
 • Nanleg van meer groen (parkachtige omgeving);
 • Aanleg (ondergrondse) watertanks, IT-riool en/of hergbruik van hemelwater in het gebouw (voor spoeling, koeling of watergift groen).

 

Foto: Bea Straver