Congrescentrum Elysion

Van der Valk aan de Aalsterweg gaat op eigen terrein uitbreiden en verbouwen met onder andere de bouw van congrescentrum Elysion. De bijbehorende groenopgave (minimaal 10% van de toename in
BVO) die zij voor ogen hebben is grofweg in drie delen op te splitsen: Aan de westzijde van het
plangebied (afbeelding 1) wordt tot 30 meter bebouwing en verharding verwijderd en vegroend (1). Van daaruit worden trapsgewijs groene daken aangelegd op bestaande en nieuwe bebouwing tot aan de nieuwe daktuin (2). Tot slot wordt aan de Oostzijde een groenzone aangelegd tussen de Aalsterweg en de oostelijke parkeerplaats (3). Wij adviseren daarbij nog om langs de zuidzijde een
kwalitatief hoogwaardige bomenrij aan te planten (4).

Congrescentrum Elysion

In april 2022 schreven wij dit advies rondom het nieuwe congrescentrum. Hierin waren wij positief, en gaven wij nog een aantal tips mee voor de realisatie van het plan. Voor de inrichting van het groenplan adviseerden wij bijvoorbeeld om een landschapsarchitect in de armen te nemen. Deze zijn over het algemeen bekwamer om dit soort ecologische inrichting invulling te geven dan de gemiddelde hovenier. Met name aan de westzijde is het van belang om de vochtigheid en zuurgraad van de grond te weten om specifieke doelsoorten aan te planten.