Genneper Parken - Herinrichtingsplan en herstel natuur

De Gemeente Eindhoven is bezig met nadenken over de toekomstige ontwikkeling en gebruik van de Genneper Parken. Het ‘motto’ van het inrichtingsplan is het creëren van optimale natuur en (be)leefbaarheid in een uniek cultuurhistorisch landschap dat tegelijkertijd klimaatrobuust gemaakt is voor de toekomst. Diverse partijen mogen ideëen inbrengen.

Genneper Parken - Herinrichtingsplan en herstel natuur

Royal Haskoning DHV stelde, in opdracht van gemeente, provincie en waterschap het Inrichtingsplan Genneper Parken (2020-2027) op. In nauwe samenwerking met aangesloten groepen hebben wij als TGE onderstaand stuk opgesteld: ‘Analyse Natuur Genneper Parken’. Hierin zetten we op een rij welke planologische bescherming de natuur in het gebied kent en welke voorzieningen er in de Genneper Parken zijn die wel/niet passen binnen de planologische bescherming. Ook doen we, op basis van bovenstaande, een voorstel om een serie maatregelen te nemen voor herstel van de kwetsbare natuur in het gebied. 

Het gehele artikel met onze voorstellen en aanbevelingen brachten wij in 2020 uit en is hier te lezen. 

Foto: Bea Straver