Gloeilampplantsoen

Het gloeilampplantsoen; Een iconisch plantsoen vanwege zijn cultuurhistorie en ligging in de stad. Het plantsoen heeft in de afgelopen jaren een behoorlijk trauma opgebouwd. Het ontwerp is van de hand van de architect en ontwerper die in ons land pionier was op het gebied van de industriële vormgeving en aan de wieg stond van de Design Academy Eindhoven, Ir. Louis Christiaan Kalff (1897-1976). Het plantsoen is voorloper op de leefbare, gezonde, klimaat adaptieve en innovatieve stad die Eindhoven in het kader van Brainport wil zijn, de tuinstad 2.0. En dat op een zeer goede zichtlocatie langs het spoor en de Ring.  Ook ecologische gezien is het een bijzondere locatie, die dient als stapsteen voor flora en fauna tussen het “Brainport Park” en de Genneper Parken. Dit plantsoen trekt flora en fauna de stad in. 

Gloeilampplantsoen

et is de gemeente nooit gelukt het plantsoen zelf in bezit te krijgen. In plaats daarvan bleef het in particuliere handen. Het werd verwaarloosd. In 2012 deden ontwerpers Cindy van den Bremen, Berry Sanders, Ellen de Vries en Vincent Wittenberg nog een voorzet voor herstel, door de padenstructuur van het plantsoen (in de vorm van een gloeilamp)  te herstellen, en de stichting “Vrienden van het Gloeilampplantsoen” op te starten. Maar in de opvolgende jaren heeft het plantsoen een trauma opgebouwd. Het werd verwaarloosd, met hekken omsloten, om het vervolgens met bulldozers aan te pakken door de vorige eigenaar.

TGE heeft zich altijd hard gemaakt voor het in ere herstellen van het plantsoen, en we waren nog hoopvol toen we in augustus 2019 een artikel schreven over de overname van het plantsoen in handen van bouwonderneming Goevaers. Toen zij in september 2019 totaal onverwacht een kaalslag pleegden in het plantsoen, waarbij in ieder geval 10 vergunningsplichtige bomen zijn gekapt zonder vergunning, was ons vertrouwen helaas wederom geschaad.

Sindsdien houdt de gemeente toezicht op de compensatie van de gekapte bomen, die een monetaire waarde hadden van meer dan €40.000,-. Zij is de bouwondernemer tegemoet gekomen door een historisch onderzoek te doen naar de geschiedenis van de locatie en het gloeilampplantsoen. Een document dat als leidraad kan dienen voor de herontwikkeling, om de locatie weer een mooie groene toekomst te geven.

TGE heeft, met de kennis uit haar achterban, ook benadrukt richting Goevaers: de hoogste prioriteit is hier om de bodem te laten herstellen van de mishandelingen van de laatste jaren. Anders zullen ook de overgebleven bomen in conditie achteruit gaan en langzaam wegkwijnen. Wat er nodig is voor bodemherstel, is het laten terugkeren van de natuurlijke kringloop. Bladeren moeten blijven liggen, en wortelstelsels van verschillende planten moeten de bodem weer lucht geven. bodembedekkers onder de boomkronen, ruigte aan de randen van de boomkronen, waar de actieve wortels zich bevinden. 

Met deze visie heeft TGE mee mogen werken aan een ontwerp van het plantsoen. Ook de eigenaar heeft een ontwerp gemaakt. Hierbij is de historie, ecologishe aspect, huidige beplanting en het compenstatieplan voor de gekapte bomen in meegenomen. Op oude foto's zag je bijvoorbeeld de roze bloesem van de prunus. Daarom komt deze terug. Er stonden ook rozenstruiken, deze zijn minder geschikt vanwege het intensieve onderhoud. Er wordt deels aangesloten bij de beplanting rond TQ. Met inheemse begroeiing en vaste planten wordt het ook aantrekkelijk gemaakt voor bijen en insecten. In het terrein is ook de oude Postdijk terug te zien, een weg die richting Oirschot ging. Hier stond, bij de drie grote linden die nu nog te zien zijn, een boerderij.

Op 9 maart 2022 heeft onze coördinator Linda samen met de nieuwe eigenaar van het gloeilampplantsoen een van de 23 nieuwe bomen geplant. Nu kunnen we samen naar de toekomst te kijken!