Herontwikkeling stadhuisplein

Herontwikkeling stadhuisplein

TGE heeft in 2020 positief geadviseerd aangaande de verdichtingsvisie van de gemeente. Echter onder voorwaarde dat daarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met bestaand groen en met name de groene hoofdstructuren die Eindhoven op dit moment heeft. Hoewel er destijds nog onderzoek gedaan moest worden had het stadhuisplein weinig ecologische kwaliteit. In die zin was
elke nieuwe ontwikkeling gewenst en zagen wij veel mogelijkheden. Een aantal zaken die we op toen mee wilden geven in een nog steeds vrij conceptuele fase:

 

  • Doe goed onderzoek naar mogelijke effecten op bestaande en eventueel nieuw aan te leggen ecologie. Denk hierbij aan windeffecten, schaduweffecten, mogelijke doorvliegroutes voor vogels en vleermuizen;
  • Uiteraard juichen we zoveel mogelijk nieuw groen en blauw toe, maar we begrijpen het als dat niet altijd strookt met andere belangen. Bouw technisch lijkt het ons erg moeilijk en kostbaar om het hele plein kwalitatief te vergroenen. Kwaliteit is ons inziens belangrijker dan kwantiteit. Ook voorkom je hiermee té optimistische toekomst beelden;
  • Sluit groene en blauwe toevoegingen aan op cultuur historische waarden. Zoals eerder door andere groepen benoemt in de vorm van bijvoorbeeld de stadsgracht. En leg indien mogelijk groen aan op de Eindhovense laag indien de Brainport laag daar wat verder vanaf komt te staan;
  • Gebruik groen ook vanuit een functioneel perspectief. Indien het plein grotendeels gebruikt blijft worden voor evenementen en urban sports. Denk dan aan bijvoorbeeld gevel groen voor bewezen geluidsisolatie;

 

Wij bleven betrokken en maakte deel uit van de klankbordgroep rondom het Stadhuisplein. Eind 2021 stemde de gemeenteraad in met het gebiedskader. Met het raadsbesluit zijn de uitgangspunten vastgelegd voor de realisatie van nieuwe woningen en herinrichting van de openbare ruimte rondom het stadhuisplein. 

 

Presentatie eerste ideeën

Tijdens een informatiebijeenkomst op 16 november 2022 presenteerden ontwikkelaars en gemeente hun eerste ideeën over de invulling van de omgeving rondom het stadhuisplein. Hier lees je daar meer over. 

TGE blijft betrokken bij het definitieve ontwerp en inrichting van het groen. 

Afbeelding: gemeente Eindhoven