Mathildelaan

De gemeente Eindhoven is voornemens om de Mathildelaan (kruising met Emmasingel) opnieuw her in te richten en een riool aan te leggen. Het riool maakt het terugbrengen van het riviertje de Gender mogelijk in het Victoriapark. De bovengrondse herinrichting moet bijdragen aan een betere oversteek van de kruising voor voetgangers en fietsers en betere doorstroom t.b.v. het openbaar vervoer.

Mathildelaan

In 2022 brachten we dit advies uit rondom de kap van 5 Gleditsia Triacanthos voor dit plan.