Nieuwbouw Koning Arthurlaan

Aan de Koning Arthurlaan bevond zich een voormalig politiebureau, welke gesloopt moest worden. Van Wanrooij projectontwikkeling is van plan 20 woningen te realiseren op dit terrein. Hier moesten 16 kapvergunning-plichtige bomen voor wijken.

 

 

Nieuwbouw Koning Arthurlaan

TGE heeft via de gemeente meerdere overleggen gevoerd om het behoud van bomen te heroverwegen. Echter de noodzakelijke bodemsanering, de benodigde ruimte voor sloop en bouw, en de gewenste stedenbouwkundige opzet van de gemeente lieten dit niet toe.

Daarom zijn we in gesprek gegaan over de compensatie van de te kappen bomen. Uiteindelijk zijn wij akkoord met de kap en compensatie van de 16 bomen. We gaven in 2021 dit kapadvies, waarin we nog een aantal aanbevelingen deden over het groen rondom dit plan.

Afbeelding: Van Wanrooij projectontwikkeling