Nieuwbouw Noord Brabantlaan

Aan de Noord Brabantlaan maakt een verouderd kantoorpand plaats voor 'mixed use' nieuwbouw. In samenwerking met de gemeente Eindhoven ontwikkelt B-Right Urban Living een gebouw met woningen in het midsegment, ruimte voor werken en ruimte voor recreatie.

 

Nieuwbouw Noord Brabantlaan

TGE heeft vanaf januari 2021 meegedacht met het groen en water rondom dit project. Ons viel onder andere op dat het niet duidelijk was of men in het plan sprak over huiszwaluwen of gierzwaluwen. Beiden hebben hele andere vereisten qua (nest)voorzieningen. Daarnaast keken we naar locaties voor inbouwstenen voor mussen, mezen of vleermuizen. We zijn enthausiast over het natuurdak. Deze krijgt een redelijk dik substraat, dus potentie voor allerlei planten, daar worden we blij van!

We zagen een loze ruimte tussen het parkeerdek-terras en de kloostermuur. Deze werken ze weg door het terras over te laten steken tot aan de kloostermuur. We hebben gekeken of het mogelijk was dit open te laten, zodat er een loos overhoekje ontstaat waar nog wel licht kan doordringen. Zo kunnen er bijvoorbeeld varens gaan groeien, en mooie schuilplekken ontstaan.

In maart hebben wij onze bevindingen mogen toelichten aan de projectontwikkelaar zodat zij deze punten kunnen overwegen en eventueel verwerken in hun ontwerp. Het project is nog niet afgerond.

Afbeelding: B-right Urban Living