Nieuwbouw Sportlaan/Hastelweg

In opdracht van woningcorporatie Trudo worden er 57 eengezinswoningen en 16 semibungalows aan de Sportlaan / Hastelweg in Eindhoven gerealiseerd. De woningen worden gasloos gerealiseerd en voorzien van een duurzame warmtepomp. 

In verband met de herhuisvestingsopgave is gekozen voor een gefaseerde aanpak waarbij eerst 14 woningen zijn gerenoveerd (begin 2021). Aansluitend zijn 33 woningen gesloopt waarvoor momenteel nieuwbouw wordt gerealiseerd. Na gereedkomen van de nieuwbouw worden de overige 39 woningen gesloopt en hiervoor komt ook nieuwbouw in de plaats. 

TGE heeft bij beiden fases een rol gespeeld en een advies gegeven over de plannen. In Juli 2022 gaven wij nog een kapadvies voor fase 2 van dit plan, welke hier te lezen is. 

In oktober 2022 zagen we al mooie natuurinclusieve maatregelen, waaronder invliegopeningen voor vleermuizen en nestkasjes voor mussen. Voorheen was dit een hotspot voor veel dieren, we zijn dan ook blij de compensatie te zien.

 

Foto's door Bea Straver en Frans Heijnen (inbouwvoorzieningen)