Nieuwbouwproject Rustenburgstraat

Op de locatie Rustenburgstraat in de wijk Lakerlopen worden plannen gemaakt voor de realisatie van nieuwbouwwoningen. Vooruitlopend op deze plannen is Trudo begonnen met het zorgvuldig inventariseren van de persoonlijke woonwensen van de huidige reguliere huurders.

 

Nieuwbouwproject Rustenburgstraat

Daarnaast zijn, om de planlocatie in kaart te brengen, diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals milieutechnisch bodemonderzoek, bouwtechnisch onderzoek en verkennend flora en fauna onderzoek. TGE is hierbij betrokken en denkt mee over de invulling van het groen, mobiliteitsstrategie, ecologisch concept en de cultuurhistorie van de locatie.