Renovatie en realisatie wooneenheden Kloosterdreef

Aan de Kloosterdreef 46 zijn er plannen om de huidige bebouwing te renoveren zodat hier 24 koopappartementen gerealiseerd kunnen worden. 

Renovatie en realisatie wooneenheden Kloosterdreef

Bij het plan gaat verharding plaats maken voor extra groen op maaiveld. Er is ruimte voor 5 extra bomen in de openbare ruimte en een groene “voortuin” voor de woonhuizen aan de Kloosterdreef. Ook krijgen de woningen aan de Fluwijnstraat een groen dak en een privé-tuin op maaiveld.

 

De woningen liggen in een groenarme buurt (wat inhoudt dat er minder dan 75m2 groen per woning aanwezig is – de landelijke norm). Vanwege de extra groenwaarde die het plan gaat creëren, zijn we daarom positief over het plan.

 

Foto: Google Maps