Vergroening Generaal Dibbetslaan en Generaal Linckerslaan

De Generaal Dibbetslaan en Generaal Linckerslaan zijn beide toe aan groot onderhoud. Dit geeft de mogelijkheid om de straten opnieuw in te richten en te verbeteren. Het doel van het project is de straten mooier, klimaatbestendiger, veiliger en groener maken.

Vergroening Generaal Dibbetslaan en Generaal Linckerslaan

De straatbomen staan in krappe boomspiegels van circa 150 cm bij 180 cm. De boomspiegels zijn volledig gevuld met wortels en wortelaanzetten (zie afbeelding 3). Ook het omringende trottoir is overal opgedrukt door oppervlakkig ontwikkelde boomwortels. Dikke wortels zijn te vinden net onder het trottoir richting de tuinen en onder de randen van het trottoir. Veel wortels ontwikkelen zich tot grote afstand vanaf de stam onder de rijbaan.

De verwachting is dat de verhardingsopdruk in de straat verder toe zal nemen naar de toekomst toe. De bomen vinden hun vocht en voeding in tuinen, in het riool en onder de elementverharding, en zullen zich daarom verder ontwikkelen in deze richtingen. De bomen zullen ook groter worden omdat met name de rode esdoorns nog niet allemaal hun volwassen omvang hebben bereikt.

Het plan voor de straat is goed voorbereid en groene belangen zijn op een goede manier meegewogen. Helaas is behoud van de bomen geen haalbare kaart, voornamelijk omdat de boomsoort eigenlijk niet blijkt te passen in het profiel van de straat. 

In het compensatieplan wordt de taxatiewaarde van de bomen niet gehaald. De taxatiewaarde van bomen is niet “zaligmakend”, blijkt maar weer uit dit voorbeeld. De nieuwe bomenstructuur is beter passend bij de onder- en bovengrondse groeiruimte die beschikbaar is in de straat. En het compensatieplan zorgt voor het duurzaam terugbrengen van de groene waarde in de straat. Uiteraard hadden we graag het Bomen Compensatie Fonds “gespekt” met het extra bedrag dat gestort zou worden wanneer we strikt vasthouden aan de richtlijnen voor financiële compensatie. Maar door hier te rechtlijnig in te staan, zouden we uiteindelijk het omgekeerde bereiken. Een projectteam zal minder geneigd zijn om bomen toe te passen in nieuwe plannen vanwege het risico op overlast of schade aan wegdek en riool, en het moeten opdraaien voor de kosten die dat met zich meebrengt. Liever zien we dat de risico’s aanvaard worden en er voldoende bomen worden aangeplant. Ook al kunnen ze er wellicht geen 200 jaar oud worden. Bovendien geeft het ons een ingang om extra vergroening voor te stellen op locaties die er wel duidelijk om vragen!

Er zal in april 2023 gestart worden met de werkzaamheden, deze zullen aan het einde van 2023 gereed zijn.