Vergroening P4 - Genneper Parken

In 2012 hebben we een afspraak gemaakt met de gemeente: als Fontys sporthogeschool aan de Aalsterweg wordt gerealiseerd, wordt P4 opgeruimd en komt er die plek groen. P4 is het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan achter de hockeyvelden. We hebben ons destijds hard gemaakt voor groencompensatie van de Sporthogeschool. Die compensatie zou dus plaatsvinden op P4.

Eerst compenseren, dan realiseren

Destijds is ook afgesproken: eerst compenseren, dan realiseren. De crisis gooide roet in het eten van die afspraak. Maar dat wil wat ons betreft niet zeggen dat die belofte om groen te compenseren niet meer staat! Het opruimen van P4 is vervolgens beloofd te koppelen aan de realisatie van de Park&Ride. Zodra de P&R gerealiseerd is zou P4 omgevormd worden naar natuur. In het masterplan voor de Genneper Parken is deze toekomstvisie opgenomen. De gemeente kondigde aan dat de bouw van de Park & Ride in de zomer van 2017 van start zou gaan. 

 

Tot onze schrik zagen we destijds nergens de afspraken over de groencompensatie terug. Samen met de Van Abbe Stichting heeft Trefpunt Groen Eindhoven zich hard gemaakt om de langlopende afspraak voor het vergroenen van P4 snel zwart op wit te laten zetten. Inmiddels zijn de afspraken gelukkig vastgelegd in het haalbaarheidsonderzoek van de Park&Ride. Hopelijk verloopt zowel de groencompensatie op P4 als ook de realisatie van de Park&Ride vanaf nu zonder al te veel moeite dachten we destijds Want; beide ontwikkelingen dragen bij aan het vergroenen en verduurzamen van onze stad! 

2023

Inmiddels vijf jaar verder, lijkt het er nu toch echt van te komen. Inmiddels hebben we een update ontvangen rondom de vergroening en staat een afspraak gepland om de voortgang te bespreken.

Foto: Bea Straver