Zwembad de Tongelreep: verbouwing

Op 2 september 2022 heeft TGE een presentatie bijgewoond van een eerste schetsontwerp van de verbouwing van zwembad de Tongelreep. Wat ons ten positieve opvalt is de aandacht voor inpassing in het beekdal landschap. Zo zal er bij de invulling van het groenplan rekening worden gehouden met de zonering van moerasbos naar coulissenlandschap naar natuurlijk bos.

 

Zwembad de Tongelreep: verbouwing

Tijdens het gesprek hebben we een aantal aandachtspunten mee gegeven:

  • Horeca/speelplaats richting de Tongelreep: Dit zou qua licht en geluid een verstorende werking kunnen hebben. Aan te raden is om dit deel van het terras ’s-avonds te sluiten.
  • Andere mitigerende maatregelen met betrekking tot licht en geluid zijn uiteraard ook bespreekbaar.
  • Het entreeplein lijkt ons nu nog wat stenig. Wellicht kunnen de ingetekende bomen verder het plein op worden getrokken. Ook kan men denken aan een meer natuurlijke invulling van de ingetekende waterpartij.
  • Gelet op de vertrouwelijkheid en de tijd hebben wij nog niet met de achterban kunnen overleggen over een mogelijke nieuwe brugverbinding. Wij weten vanuit het verleden dat hier veel bezwaar tegen komt. Waarom niet de huidige loopverbinding via de Antoon Coolenlaan een upgrade geven?

 

Foto: Bea Straver