Een veilige èn groene Boschdijk!

 • categorie: centrum
 • datum: 20 december 2017

Toen Bernice met haar kind en hond bijna van de weg werd gereden, was bij haar de maat vol. Ze startte de actiegroep ‘Herinrichting Boschdijk’. De actiegroep wil de Boschdijk veiliger èn groener. Bernice vertelt: “Oversteken is een crime. Er zijn drie rijbanen. In het midden is geen stopplek. Je moet dus wachten tot alle...

Lees meer
Wat gebeurt er in jouw wijk?


Bruggen bouwen, een vak apart!

 • categorie: centrum
 • datum: 27 november 2017

Iedereen die Trefpunt Groen Eindhoven een beetje kent is bekend met onze werkwijze; de ‘beginspraak’. We bundelen en coördineren de inspraak als de plannen nog op de tekentafel liggen. Op deze manier worden groene ideeën en belangen van ons en onze aangesloten groepen zo vroeg mogelijk meegenomen. Dit leidt niet alleen tot kwalitatieve en integrale...

Lees meer

Afspraken compensatie P4 zwart op wit!

 • categorie:
 • datum: 30 oktober 2017

In 2012 hebben we een afspraak gemaakt met de gemeente: als Fontys sporthogeschool aan de Aalsterweg wordt gerealiseerd, wordt P4 opgeruimd en komt er die plek groen. P4 is het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan achter de hockeyvelden. We hebben ons destijds hard gemaakt voor groencompensatie van de Sporthogeschool. Die compensatie zou dus plaatsvinden op...

Lees meer

Ah! Daarom is de Vestdijk afgesloten voor doorgaand verkeer!

 • categorie: centrum
 • datum: 16 oktober 2017

Je zult het ongetwijfeld gemerkt hebben; enkele maanden geleden is de Vestdijk afgesloten voor doorgaand verkeer. En ook al lijkt deze actie misschien veel op pesterijen van het stadsbestuur… dat is het toch niet. De werkelijke reden is onze gezondheid! Verlies aan gezonde levensjaren Ook al zie je het niet direct, de milieubelasting (lucht, geluid,...

Lees meer

Advies bestemmingsplan, III Limbeek-Woenselse Watermolen (Fontys Rachelsmolen)

 • categorie: tongelre
 • datum: 20 juli 2017

Woonbedrijf wil de locatie Schellen (de voormalige Ferrari-garage en aangrenzende eigendommen) in de Irisbuurt herontwikkelen tot een complex van 56 woningen voor studenten en 38 grondgebonden sociale huurwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. Voor dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het ontwerp wordt momenteel voorbereid. Woonbedrijf heeft Trefpunt Groen om...

Lees meer

Vredeoord: ging het altijd maar zo…

 • categorie: woensel-zuid
 • datum: 12 juli 2017

Vredeoord is het Philips-complex aan de Boschdijk en de Vredeoord (weg van Boschdijk richting Strijp, onder het spoor door). Jarenlang was op dit complex het hoofdkantoor van Philips gevestigd. Een paar jaar terug is een aantal gebouwen op het terrein gesloopt. Trudo wil op de vrijgekomen ruimte (elf hectare) driehonderd woningen bouwen. Daarvoor zouden vijftig...

Lees meer

TGE kritisch over plannen Brainport Industries Campus

 • categorie: strijp
 • datum: 30 juni 2017

De gemeente wil tussen het Beatrixkanaal en de Randweg Eindhoven een nieuwe campus realiseren: de Brainport Industries Campus, kortweg BIC. Van de beschikbare tweehonderd hectare mogen er ruim zestig worden bebouwd. TGE maakt zich zorgen over de gevolgen van zoveel bebouwing voor de natuur, die voor een deel in de ecologische hoofdstructuur ligt. Het komt...

Lees meer

Update Clausplein

 • categorie: clausplein
 • datum: 1 juni 2017

Donderdag 18 mei presenteerde de gemeente Eindhoven het schetsontwerp voor een groen, klimaatadaptief, gezond en beleefbaar Clausplein. Trefpunt Groen Eindhoven was daar natuurlijk ook bij! Het schetsontwerp is veelbelovend: Ruim 50 procent groen, waterberging onder het gehele plein, verschillende bloeiperioden en kleuren, parapluvormige bomen voor intimiteit en schaduw, beplanting voor het...

Lees meer