Stadsgesprek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

 • Datum: 21 januari 2022
 • Locatie: Natlab

  Tijdstip: 20.00 uur

  Architectuurcentrum Eindhoven organiseert met medewerking van EHVXL een stadsgespek: ”Maandag 21 februari 2022 staan we tijdens een speciaal stadsgesprek stil bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Onder leiding van Bart Cosijn gaan we in gesprek met young professionals: jonge mensen tussen de 25 en 40 jaar. We gaan het hebben over de toekomst van Eindhoven. Wat vindt deze generatie belangrijk? Hoe zien ze hun toekomst? Wat zijn hun dromen en ambities?Hoe de toekomst er precies uitziet weet niemand. Wel weten we dat we nu snel werk moeten maken van een groot aantal complexe uitdagingen: de klimaatcrisis en de energietransitie, de betaalbaarheid (van wonen), maar ook zaken als participatie en de (on)houdbaarheid van de huidige groei-economie. Hoe pakken we die problemen aan? Nemen we meer eigen verantwoordelijkheid, en zo ja hoe? Kan de markt het oplossen of moet de overheid een grotere rol gaan spelen? De keuzes die we nu maken, betekenen wel degelijk iets voor hoe we straks leven…Om dit gesprek over deze complexe problematiek helder en gestructureerd te kunnen voeren hebben we de jonge toekomstonderzoeker Jessie Harms uitgenodigd. Ze schetst drie mogelijke toekomstscenario’s. Perspectieven om los te komen van de dagelijkse praktijk en de huidige manier van kijken. Ze schetst de keuzes die we kunnen maken aan de hand van drie perspectieven: groei-economie centraal, gemeenschap centraal en natuur centraal.Aan de hand van deze perspectieven gaan we in gesprek over enkele ruimtelijke thema’s: zoals verdichting en de compacte stad; een sociale stad met betaalbare woningen; en de toekomst van Brainport. Gastprogrammamaker Eric Frijters is te gast om zijn visie op het slim mixen van stedelijke functies te presenteren.”

  Eenmalige gratis inspiratiebijeenkomst voor ondernemers: Vergroenen loont!

  Lees meer
  Natuurinclusief bouwen petitie

  Lees meer
  TGE heeft plaats voor Fair Future Generators!

  Lees meer
  Stadsgesprek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Lees meer