Adviezen Fatimakerk overgenomen!

 • Datum: 16 oktober 2020
 • In de komende jaren wordt de Fatimakerk (Stratum) getransformeerd tot verschillende lofts. Op het naastgelegen terrein worden 15 woningen ontwikkeld. Maar wat betekent dit voor de (bestaande) natuur? Dit onderzochten we tijdens een veldbezoek in juli dit jaar. Er volgde een advies, dat de ontwikkelaar ter harte nam. Inmiddels is het volledig ingepast in de herziende plannen!

  De Fatimakerk heeft een belangrijke rol voor diverse fauna en flora. Het gebouw huisvest o.a. vleermuizen en naast het pand vind je groen van hoge ecologische waarde. Belangrijk dus om hier in de nieuwe plannen weer ruimte voor te maken!

  Op ons advies vindt er, na een herzieningsronde, voldoende compensatie plaats: je vindt er straks wederom voorzieningen voor vleermuizen. Daarnaast worden er stenen onder de goot verwijderd, waardoor er ruimte komt voor inbouwstenen voor gierzwaluwen en huismussen. Een aantal van de bomen hebben we kunnen sparen. Deze stonden aanvankelijk op een kaplijst, maar worden nu in januari en februari verplaatst naar een andere locatie op het terrein. Daarna starten de (ver)bouwwerkzaamheden.

  Beplantingsplan

  Ook adviseerden we over de beplanting: in de oude plannen was er voornamelijk ruimte voor ‘cultuurlijk groen’, zoals rhodondendron. De nieuwe plannen bieden juist ruimte voor biodiversere soorten. Hierdoor blijft de omgeving o.a. rijk foeraargeergebied voor dieren.

  Foto: Bea Straver

  Nieuwe lay-out Kansenkaart biodiversiteit

  Lees meer
  Stadscafé: Divers en dierrijk

  Lees meer
  Mag het licht uit?

  Lees meer
  Advies Snelfietsroute HTC-De Run

  Lees meer