VONK

 • Datum: 29 maart 2021
 • Voortgang ontwikkeling Vonk

  De afgelopen maanden zijn er behoorlijk wat ontwikkelingen geweest rondom de mogelijke vestiging van het Eindhovens Museum, Vonk, in de Genneper Parken. Her en der komen er vragen hoe TGE hier tegenover staat. TGE is vanaf het begin betrokken geweest via diverse werkgroepen. Ons standpunt is in deze helder: TGE heeft geen enkel bezwaar tegen de komst van Vonk, maar wel tegen de komst van Vonk in de Genneper Parken, zoals wij negatief staan tegenover alle stedelijke ontwikkelingen in de Genneper Parken.

  In 2019 heeft TGE een onderzoek gedaan naar de bestaande kwaliteit van de aanwezige natuurwaarden. Hieruit is gebleken dat deze de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gedaald.

  Zie https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/herstel-natuur-genneper-parken/ voor meer informatie.

  In gemeentelijke visies en beleidsplannen (bijv. Groen beleidsplan en White paper Genneper parken), provinciale beleidsplannen (zoals Groen-blauwe mantel en Natuur Netwerk Brabant) en in sessies over mogelijke herinrichtingsplannen worden de Genneper Parken gekenmerkt als ecologisch zeer waardevol en een plek voor rust en lichte vormen van recreatie. Met de opkomende verdichting van de binnenstad en dus meer inwoners, zal de druk op dit gebied naar alle waarschijnlijkheid enorm toenemen. Het lijkt ons daardoor zeer onwenselijk dat er plaats wordt gemaakt voor intensieve recreatieve activiteiten. De Genneper Parken moet ons inziens juist verder worden vergroend met ruimte en rust voor bewoners van de stad.

  Tot op heden zijn wij intensief in gesprek geweest met Vonk, de gemeente en andere belangengroepen om onze standpunten dan wel zorgen mede te delen. Hoewel wij nog met onze achterban hierover in gesprek gaan lijkt ons het raadsvoorstel van 24 maart (zie: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/homepage —> “te agenderen”) daar niet afdoende respons op te geven. Het gaat er ons met name om in hoeverre er daadwerkelijk kwalitatieve natuur wordt toegevoegd. Zoals de plannen er nu liggen geeft het de indruk dat de bezoekersintensiteit enorm zal toenemen. Niet alleen vanuit het gebruik van het museum zelf, maar ook de focus op het aantal horeca gasten van buiten het museum om de exploitatie draaiende te houden, met alle gevolgen voor de rust (en dus de natuur) in het omliggende gebied.

  Op 13 april zal TGE, na overleg met haar achterban, haar standpunten en eventuele zorgen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het is dan aan diezelfde raad om op 28 april een besluit te nemen. Ongeacht de uitkomst hiervan zal TGE altijd in dialoog blijven met de gemeente en Vonk.

  Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben dan kan dat via info@trefpuntgroeneindhoven.nl

  TGE heeft plaats voor Fair Future Generators!

  Lees meer
  Stadsgesprek Gemeenteraadsverkiezingen 2022

  Lees meer
  Jaarverslag 2020

  Lees meer
  Nieuwe communicatiemedewerker

  Lees meer