Gebiedsvisie Stadhuisplein

Type: Overig-advies
Jaar: 2019
Gebiedsvisie Stadhuisplein

Reactie Trefpunt Groen Eindhoven, september 2019

Op dit moment is Eindhoven bezig om te veranderen van een moderne provinciestad, met hier en daar al grootstedelijke perspectieven, naar een veelzijdige en globale stad waarin vooral de hoogte van de gebouwen meer en meer het beeld gaan bepalen. Een van de plekken waar dit gaat gebeuren is het Stadhuisplein.

Voortbordurend op de 3 bestaande Visiestukken voor de binnenstad (Verdichtingsstudie, Vergroeningsstudie, Openbare ruimte studie), en anticiperend op de Hoogbouwvisie heeft gemeente Eindhoven een Gebiedsvisie opgesteld voor het Stadhuisplein.

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de Gebiedsvisie bestudeerd en besproken met haar werkgroep Grootstedelijke ontwikkelingen. Onze aandacht ging uiteraard uit naar Natuur, Milieu en Klimaat. De beginspraak heeft geresulteerd in een serie opmerkingen en adviezen waarmee we hopelijk een kwalitatieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingen.

Download het advies van TGE op de Gebiedsvisie Stadhuisplein (pfd, 865 kB).