Herziening kapadvies gebouw TX Strijp-T

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2024
Herziening kapadvies gebouw TX Strijp-T

Aanleiding 

Aanleiding van deze aanvraag is de voorgenomen herontwikkeling van het gebouw TX. De eerste aanvraag betrof de kap en compensatie van de kap van 25 bomen op Strijp-T en heeft in begin december een negatief advies van TGE gekregen (link).  

Als gevolg hiervan vond er half december een overleg plaats tussen TGE, de projectontwikkelaar en de gemeente Eindhoven. Eind december ontving TGE nieuwe documenten waarin de noodzaak voor het kappen van bomen nader werd toegelicht en met een verbeterd compensatieplan. 

 

Afweging 

Tijdens die overleg is afgesproken dat de bomen langs laan 3 behouden kunnen blijven. Het totale aantal te kappen bomen werd daarmee teruggebracht van 25 naar 13.  

De bomen langs laan 4 moeten gekapt worden. De redenen hiervoor gaan verder dan het aanleggen van een nieuw pad. De bomen staan al dicht bij de gevel van het gebouw. Door de nieuwe isolatielagen komen de buitengevels nog eens 20 tot 40 cm naar buiten (de nieuwe isolatie zal de duurzaamheid van het gebouw verbeteren), waardoor er geen ruimte overblijft voor het boomkruin. Ook de ondergrondse leidingen en kabels die langs die kant van het gebouw lopen (dus naast de boomwortels) zijn meer dan 70 jaar oud en moeten volledig worden vervangen. De bestaande bomen hebben wortelgroei in de huidige bebouwing, waardoor duurzaam verwijderen niet mogelijk is. 

Het compensatieplan werd ook sterk verbeterd met een mix van inheemse bomen en heesters rond het gebouw. Op laan 4 alleen al zullen 23 nieuwe bomen en meerdere struiken worden geplant. Zoals al in de vorige versie van het compensatieplan, krijgen de bomen voldoende ondergrondse groeiruimte. 

 

Conclusie 

Rekening houdend met het behoud van de bomen langs laan 3, de verdere uitleg over de noodzaak om te kappen langs laan 4 en het herziene compensatieplan, zijn we akkoord gegaan met dit kapaanvraag. 

We waarderen het gesprek dat we hierover met de projectontwikkelaar hebben gehad en de overeenstemming die we hebben bereikt.  TGE is beschikbaar om te blijven meewerken aan de vergroening van het hele Strijp-T gebied.