Herziening Kapadvies Ministerlaan 50

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Herziening Kapadvies Ministerlaan 50

Aanleiding 

Het betreft de kap en compensatie van 28 bomen om een tuinrenovatie mogelijk te maken. Deze kapaanvraag heeft in maart een negatief advies gekregen van TGE (link). Ondertussen heeft de aanvrager de nodige documenten opgestuurd (een BEA en een compensatieplan). Er hebben ook verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen de aanvrager en TGE, en er is een bezoek gebracht aan de locatie. 

Afweging 

In April 2023 heeft op locatie een overleg plaatsgevonden, met een gezamenlijk bezoek aan de tuin. De reden voor het kappen van elke boom werd bekeken en gezamenlijk werd beredeneerd of het een ‘rode’ of ‘groene reden’ was (in overeenstemming met de 'Nader regels voor compensatie Verordening bomen' van Gemeente Eindhoven). 

De lijst van te kappen bomen bestaat bijna volledig uit exotische bomen (meestal Californische cipressen en zilveresdoorn, o.a.), die weinig waarde toevoegen aan de lokale biodiversiteit. De enige uitzonderingen zijn twee haagbeuken en een walnoot. 

Hiervan zullen 19 bomen worden gekapt omdat ze een beperkte levensduur hebben of om ruimte te maken voor naburige bomen om uit te groeien tot grote bomen ('groene redenen'). Negen bomen worden gekapt om 'rode redenen' (de compensatiewaarde van deze bomen werd getaxeerd in € 33.829,00).  

Het uitgangspunt van de aanvrager is het aanleggen van een klimaatbestendige tuin. Het plan voor de nieuwe tuin bevat alleen inheemse bomensoorten die zijn geselecteerd op basis van hun positieve bijdrage aan de biodiversiteit, het klimaat, de watervoorraden, en de luchtkwaliteit. Voor de groeiplaats ondersteunende beplanting werden ook geschikte inheemse plantensoorten gekozen. Ook binnen de vaste planten bestaan soorten die een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaat- en natuurdoelstellingen. 

Advies  

De bedoeling om een klimaatbestendige tuin met natuurwaarde te creëren werkt alleen als de keuze van de soorten en de maat van de te planten bomen geschikt zijn. De keuze van de soorten lijkt ons geschikt; wat betreft de maat om te planten, raden we sterk een maat van 20/25 aan (ook aangegeven op 'Nader regels voor compensatie Verordening bomen' als de aanbevolen maat). 

De BEA heeft een reeks randvoorwaarden en voorzorgsmaatregelen geleverd die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moeten worden genomen om de te onderhouden bomen te beschermen. Het is cruciaal dat deze worden opgevolgd. 

Binnen deze, speciale focus ligt op de grote beuk in de voortuin. Voor de bewoners zelf, maar ook voor het algehele straatbeeld is behoud van deze boom van groot belang. Voor bescherming van deze boom (inclusief de bewortelde ruimte) is extra aandacht vereist; dit wordt beschreven in de BEA. 

Aanvrager moet zorgen ervoor dat na oplevering van het werk en drie jaar na herinrichting de administratie op orde en inzichtelijk is, zodanig dat de Gemeente Eindhoven, als vergunningverlener, inzicht heeft in de feitelijke compensatie leveringen en werken (o.a. soortenlijsten met maten, hoeveelheden en prijzen). In het geval dat het compensatiebedrag niet wordt gehaald, zal het verschil in rekening gebracht worden bij de aanvrager en zal het verschuldigde bedrag in het groencompensatiefonds gestort worden. 

Conclusie 

De plannen om deze tuin te renoveren zijn goed bedoeld: het creëren van een plek met meer natuurlijke waarde, bestand tegen klimaatverandering, met inheemse soorten en verschillende vegetatieniveaus, van bomen en struiken tot onderbegroeiing. Na het eerste negatieve advies heeft de aanvrager de nodige documentatie en onderbouwingen geleverd en samengewerkt met TGE.  

Alles in overweging nemend gaat TGE akkoord met dit aanvraag, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de adviezen in het vorige punt.