Herziening reactie op conceptbestemmingsplan ‘I Deelgebieden Woensel-Zuid 2021 (De Sierlijke Dames)’

Resultaat: Positief mits
Type: Bestemmingsplan
Jaar: 2023
Herziening reactie op conceptbestemmingsplan ‘I Deelgebieden Woensel-Zuid 2021 (De Sierlijke Dames)’

Aanleiding 

In het advies van 3 november 2023 stond Trefpunt Groen Eindhoven negatief tegenover een wijziging van dit bestemmingsplan. Hoewel we niet tegen de bouw van het gebouw zelf waren (dat zal bijdragen aan meer woningen in Eindhoven), noch tegen de locatie, hadden we twee hoofdbezwaren.  

De eerste betreft een bestemmingswijziging van 'groen' naar 'wonen' in de zuidhoek van het plangebied, waarvan we geen reden zagen om er te zijn. Naar aanleiding hiervan, en ook van de negatieve beoordeling van de gemeente hierover, werd het voorgestelde bestemmingsplan gecorrigeerd. De zuidhoek van de bestemmingsplan krijgt nu de bestemming ‘Groen’. 

Figuur 1 - Oorspronkelijk voorstel van het bestemmingsplan (gedateerd 3 november; bovenste afbeelding) en huidige, aangepaste versie (gedateerd 17 november, onderste afbeelding). 

 

Afweging

Ons tweede bezwaar was omdat het voorgestelde plan omvat het kappen van te veel bomen in een bebost gebied dat buiten het plangebied lijkt te liggen. Onze redenen hiervoor zijn uitgelegd in de paragraaf 'Afweging' van onze eerste reactie. De gemeente Eindhoven is van mening dat “het pad is immers een prioriteit en is cruciaal voor de doorwaadbaarheid van het gebied en de verbinding met het park ten zuiden van de moestuin”. We zijn nog steeds van mening dat er andere opties moeten worden overwogen, die een overmatige kap van bomen voorkomen (b.v. geen verhard pad en een aangepaste route). TGE wil graag met de projectmanager van de gemeente Eindhoven praten over de noodzaak van dat pad zoals het nu is ontworpen, en alle mogelijke alternatieven daarvoor. 

De voorgestelde bomen die hier als compensatie moeten worden aangeplant, moeten ook worden herzien om boomsoorten op te nemen die al in het kleine bos voorkomen (eik, beuk en veldesdoorn) en zo de natuurlijke kwaliteit ervan te versterken. Wij zijn ook van mening dat boomcompensatie alleen op de volle grond mag plaatsvinden. 

 

Conclusie

Dit alles in overweging nemend, is ons huidige advies positief mits aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.