Kapadvies Generaal van Nijnattenstraat, Generaal Smissaertstraat en Generaal Dibbetslaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023

Aanleiding 

Deze aanvraag betreft de kap van 20 bomen ten behoeve van de nieuwbouw van 157 appartementen. Het plangebied is omringd door de Generaal van Nijnattenstraat, Generaal Smissaertsstraat, en Generaal Dibbetslaan. De bestaande woningen worden gesloopt en dient een deel van de aanwezige bomen te worden gekapt en gecompenseerd. In 2022 heeft TGE een positief reactie geschreven over dit bestemmingsplan, met enkele adviezen mee ten aanzien van behoud van bomen, groen aanleg en het toepassen van fauna inbouwvoorzieningen. 

 

Afweging 

Deze 20 bomen behoren tot het terrein van de woningcorporatie. Ze moeten gekapt worden omdat ze op de locatie van de toekomstige huizen of in de toekomstige toegangswegen staan. Deze bomen worden gecompenseerd met de aanplant van 26 nieuwe bomen, voor het overgrote deel inheemse bomen en met een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. In de groene buitengebieden worden ook nieuwe wadi's, hagen en kruiden- en bloemrijke graslanden aangelegd. 

 

Conclusie 

TGE heeft geen bezwaren tegen deze kapaanvraag. 

Aanvullend advies

Van de nieuwe bomen die geplant zullen worden, zijn er twee Robinia’s; beide naast parkeerplaatsen en bergingen. Dit zijn van die bomen waarvan de wortels en scheuten de meeste overlast veroorzaken voor bewoners en zelfs schade aan bestrating en muren. We raden daarom aan om andere alternatieven voor deze soort te overwegen.