Kapadvies Leostraat

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Kapadvies Leostraat

Aanleiding 

Deze aanvraag betreft de kap van 16 bomen aan de Leostraat. Daarnaast is er een machtiging afgegeven door de gemeentelijke boombeheerder om twee bomen te snoeien. Omdat de snoei minder dan 20% betreft is een vergunning niet nodig. 

De aanleiding voor de kap is de sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen van Woonstichting thuis, waar wij eerder dit jaar deze reactie op gaven. Veertien te kappen beoogde bomen bevinden zich in de achtertuinen van de huidige woningen en twee zijn gemeentelijke bomen. 

 

Afweging 

De Boom Effect Analyse die bij deze kapaanvraag is ingediend wijkt af van de BEA die is ingediend ten tijde van de bestemmingsplanwijziging. Van 12 te kappen bomen is nu een aanvraag ingediend voor 16 bomen, vanwege wijzigingen in het project en een aanvullend bodemonderzoek. De wijzigingen in het project en in de BEA zijn niet toegelicht, wat het analyseren van deze aanvraag ingewikkeld en tijdrovend maakte. 

Deze BEA omvat de kap van twee bomen op gemeentegrond (langs de straat; bomen 11 en 15 in de BEA), die in de vorige BEA niet als te kappen stonden vermeld en waarvan nu niet wordt uitgelegd waarom. Als we naar de technische tekeningen kijken, nemen we aan dat dit te maken heeft met de aanleg van de toegangswegen aan de achterkant van het gebouw. We zien ook dat er in diezelfde straat geen bomen zullen worden geplant ter compensatie. Heeft dit voornemen om het kappen van gemeentelijke bomen op privéterrein te compenseren de instemming van de gemeente? 

Er zijn vier bomen (9, 12, 16 en 18 in BEA) die in toekomstige groengebieden staan (bijlage 5, BEA). In eerste instantie vonden we het vreemd dat ze niet in het project werden gehouden. Maar boom 16 is in slechte conditie (hij heeft een levensverwachting van minder dan 10 jaar) en boom 12 zal naar verwachting meer dan 25 procent van zijn wortels verliezen en daardoor instabiel worden. Voor de bomen 9 en 18 werden geen redenen opgegeven.  

Twee bomen zijn in de BEA aangegeven als 'goed verplantbaar': een hulst en een veldesdoorn (bomen 4 en 15 in de BEA). Beide bomen zijn in voldoende conditie, met meer dan 15 jaren levensverwachting en zonder veiligheidsgebreken. Boom 15 is zelfs een van de bovengenoemde gemeentelijke bomen. In het document wordt echter geen melding gemaakt van pogingen om deze bomen te redden door ze te verplanten op een geschikte locatie, bij voorkeur op een gemeentelijk terrein, op een ander terrein van de aanvrager, of in samenwerking met Struikrovers (waarmee de aanvrager een partner is). Nog twee andere bomen, beide papierberken in goede conditie, zijn aangegeven als voldoende verplantbaar. 

 

Conclusie 

We konden geen positief advies geven over dit aanvraag om twee hoofdredenen: 

  1. Compensatie voor gemeentelijke bomen 

Er wordt gevraagd om twee gemeentelijke bomen te kappen, echter zonder compensatie op gemeentegrond. Hoewel in het groencompensatieplan de groengebieden als 'openbaar' worden gepresenteerd, is het ons niet duidelijk of deze gronden eigendom zijn van de gemeente of van de aanvrager. Wij willen graag van de gemeente Eindhoven weten of dit voornemen om te compenseren voor het kappen van gemeentelijke bomen op privégrond de instemming heeft van de gemeente, en waarom. 

  1. Verplantbare bomen: 

Twee bomen zijn in de BEA aangegeven als 'goed verplantbaar' (zie ‘Afweging’ hierboven) en twee andere als ‘voldoende verplantbaar’. TGE geeft de voorkeur aan het behoud van bomen boven het kappen en compenseren ervan. We zien graag inspanningen van de aanvrager om deze bomen te redden (vooral de eerste twee, een hulst en een veldesdoorn) door ze te verplanten op een geschikte locatie, bij voorkeur op een gemeentelijk terrein, op een ander terrein van de aanvrager, of in samenwerking met Struikrovers (waarmee de aanvrager een samenwerkingsverband heeft). Ook in samenwerking met Struikrovers konden struiken die in de huidige achtertuinen groeien, worden gespaard en verplant. 

Naast deze redenen willen we graag meer informatie over waarom de bomen 9 en 18 niet kunnen worden gehandhaafd in het huidige project, ook al lijken ze in toekomstige groenstroken te staan.