Kapadvies Lorentz Casimir Lyceum

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Kapadvies Lorentz Casimir Lyceum

Aanleiding

Het Lorentz Casimir Lyceum krijgt een nieuw gebouw. De huidige school is in 1996 ontstaan uit de fusie van het Lorentz Lyceum (1962) en de Rommert Casimir havo (1968). In 1999 zijn beide scholen fysiek met elkaar verbonden door het toevoegen van de oranje kubus. De twee gebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen van een onderwijsgebouw en zijn toe aan vernieuwing. TGE heeft in juli 2022 gereageerd op de bestemmingsplanwijziging in deze reactie.

Momenteel wordt op het achter terrein aan de Celebeslaan nieuwbouw gerealiseerd. Nadat deze in gebruik genomen is worden de huidige schoolgebouwen gesloopt en het voormalige schoolterrein ecologisch ingericht met zoveel mogelijk behoud van het bestaande groen. Door de realisatie van o.a. een amfibieënpoel en parkeervoorzieningen kunnen niet alle bomen gehandhaafd blijven. Het gaat om 21 bomen, waarvan 8 niet kapvergunningsplichtig vanwege stamomtrek of levensverwachting.

Afweging

De te kappen bomen waarvoor een vergunning nodig is, staan in de tabel hieronder.

Acht bomen (aan de westkant van het projectgebied) zullen worden gekapt voor de aanleg van de nieuwe parkeerplaats voor de school. De meeste van deze bomen zijn nog kleine exotische bomen (bolacacia's). Drie andere bomen maken deel uit van een groep bomen die gekapt worden om een vijver aan te leggen voor amfibieën, een zeer belangrijke soortgroep in dit gebied.

Tijdens de planningsfase van dit project is er veel aandacht besteed aan het behoud van zoveel mogelijk bomen, met prioriteit voor monumentale of grotere bomen. Nadat het huidige gebouw is gesloopt, zal het terrein worden verbeterd met een uitgebreid natuurinrichtingsplan.  In dit plan is rekening gehouden met de locatie - binnen een van de Groen Wiggen, naast het Groendomein Wasven - en de verschillende soorten die gebruik maken van het hele gebied: dassen, uilen, vleermuizen en vele anderen. De compensatie voor de te kappen bomen is opgenomen in dit inrichtingsplan, en er zullen veel nieuwe inheemse bomen worden geplant. Dit plan omvat ook de aanleg van struweel (hoge en laag heesters), een bloemrijke grasland, de amfibieënpoel, een wadi, onder andere.

 

Conclusie

Rekening houdend met de zorg die is besteed aan het behoud van bomen tijdens de planning en het onderliggende compensatie en natuurinrichtingsplan, stemt TGE in met dit kapaanvraag.