Kapadvies Rustenburgstraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2024

Aanleiding 

Deze aanvraag betreft de kappen van 130 bomen, door de herontwikkeling van de woningen in de Rustenburgstraat. Het merendeel van de woningen wordt gesloopt (44 woningen) en er worden 89 nieuwe woningen gebouwd op dezelfde locaties. Eind 2023 heeft TGE een positief advies over het betreffende bestemmingsplan geschreven.

 

Afweging 

Volgens het aangeleverde documenten zijn er in het plangebied 233 bomen aanwezig, waarvan kunnen 103 bomen duurzaam behouden blijven. Deze zijn veelal grote bomen met een hoge ecologisch waarde, of gemeentebomen die onderdeel uitmaken uit van de straatbeplanting. Vrijwel alle bomen die behouden kunnen worden hebben in het nieuwe plan een open groeiplaats.  

Van de te kappen bomen zijn 16 exemplaren beoordeeld met een slechte conditie en een toekomstverwachting van minder dan 5 jaar. Hoewel ze zijn opgenomen in dit aanvraag, zijn ze in feite vergunningsvrij. 21 bomen in het noordoostelijke deel van het plangebied zullen gekapt worden vanwege sanering van Japanse Duizendknoop. Daarnaast worden 92 bomen gekapt om andere naburige bomen de ruimte te geven om beter te groeien of omdat ze te dicht op huidige of nieuwe bebouwing staan. De overgrote meerderheid van de te kappen bomen zijn coniferen of andere exoten die in de huidige achtertuinen groeien.  

Er zullen geen gemeentelijke bomen gekapt worden. Uit de BEA blijkt dat er geen monumentale bomen gekapt worden, maar wel twee bomen aangeduid als waardevol. Beide bomen zijn fijnsparren (Picea abies) met een omtrek van 200 cm, ongeveer 60 jaar oud en groeien in de huidige achtertuinen. Helaas heeft een van de bomen een levensverwachting van minder dan 15 jaar als gevolg van droogtestreet. Dit is aangemerkt als niet reversibel. Er werd dus besloten om de fijnspar te kappen ten gunste van nieuwe aanplant van twee inheemse bomen op dezelfde plek, waarbij voldoende groeiruimte werd gereserveerd. De andere boom staat in de bestaande situatie zeer dicht op de achtergevel van de woning. De kans op achteruitgang van de conditie is heel groot als gevolg van de bouwactiviteit. Daarnaast, omdat de nieuwe woningen op dezelfde locaties gebouwd moeten worden als de huidige, betekent dit dat de boom in de nieuwe situatie tegen het huis aan zal blijven groeien en dat er geen alternatief beschikbaar is. Met het oog op een toekomstgericht bomenbestand is daarom gekozen om deze boom te kappen. 

Als compensatie worden 98 nieuwe bomen geplant, 64 in de voortuinen en 34 bomen plus veel kleinere bomen en heesters (rond 125 stukken) in de gemeenschappelijke achtertuin gebied, waar ze de ruimte krijgen om te groeien. Net zo belangrijk als de aantal nieuw te planten bomen is het ecologisch kwaliteit van de toekomstige groengebieden en hun bijdrage aan de biodiversiteit. In die zin heeft dit project grote ambities en is er zelfs een eigen ‘Groen Visie & Strategie’ ontwikkeld. Er is besloten dat het groen aan de voorkant van de huizen (de kant van de weg) een culturele inrichting krijgt (met behoud of herstel van enkele van de huidige elementen). De achterkant (met de gemeenschappelijke tuinen) zal een natuurlijke inrichting krijgen, met inheemse plantensoorten, verschillende vegetatieniveaus (kruiden, struiken, bomen) en ontworpen met een echte ecologische visie. 

 

Conclusie 

Hoewel er veel bomen gekapt zullen worden, denken we dat het eindresultaat veel beter zal zijn dan de huidige staat, met een meer bosachtige inrichting, meer natuurwaarde en meer kansen voor inheemse biodiversiteit van planten en dieren. TGE gaat daarom akkoord met deze kapaanvraag.