Nieuwbouwproject Generaal Nijnattenstraat en Generaal Dibbetslaan

Woningbouwcorporatie Woonbedrijf heeft het initiatief genomen om een plangebied met grondgebonden woningen in de Generalenbuurt om te vormen tot hoogbouw in een groene setting.

Het gebied bestaat in de huidige situatie uit 46 jaren 60 woningen. Het plan is om de huidige woningen te slopen, en een nieuwe structuur van hoogbouw toe te passen in de vorm van 3 woongebouwen met in totaal 156 sociale huurwoningen. De woongebouwen hebben 6, 7, en 8 bouwlagen. Het plan sluit aan bij de ambitie van de gemeente om het aanbod sociale- en middeldure huurwoningen te vergroten.

Hoewel woontorens zorgen voor verdichting en daarmee meer ruimte voor groen, brengen zij wel een relatief grote parkeerbehoefte met zich mee. De parkeerplaatsen maken het een uitdaging om voldoende groene kwaliteit toe te voegen. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met waterberging, de 62 bomen die nu op het terrein staan, het huidige groen en de wet natuurbescherming. Er is in 2020 en 2021 onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Deze zijn allemaal aangetroffen en moeten in het nieuwe plan hun verblijfplaats behouden.

in september 2022 gaf Trefpunt Groen Eindhoven een advies rondom het plan, welke hier te vinden is.