Ruysdaelbaan, Tenierslaan en Willem van Konijnenburglaan

De gemeente Eindhoven vervangt de riolering van de Ruysdaelbaan, Tenierslaan en Willem van Konijnenburglaan. We grijpen deze kans meteen aan om de straten een flinke opknapbeurt te geven. De straten krijgen een inrichting die beter past bij het veranderende klimaat met meer groen, minder verharding en een hemelwatersysteem.

Ruysdaelbaan, Tenierslaan en Willem van Konijnenburglaan

in 2022 gaven we dit positieve kapadvies voor dit project.