Vergroeningsproject Boschdijk

Toen Bernice met haar kind en hond bijna van de weg werd gereden, was bij haar de maat vol. Ze startte de actiegroep ‘Herinrichting Boschdijk’. De actiegroep wil de Boschdijk veiliger èn groener. Bernice vertelt: “Oversteken is een crime. Er zijn drie rijbanen. In het midden is geen stopplek. Je moet dus wachten tot alle rijbanen vrij zijn en dan heel snel oversteken, want ze rijden hier vaak ontzettend hard. De actiegroep is handtekeningen op gaan halen bij omwonenden voor een burgerinitiatief.

De aandacht in de pers hielp ook mee en in no-time hadden we meer dan 500 handtekeningen. Ruim voldoende om mee naar de gemeente te gaan. Wethouder Jannie Visscher en een aantal leden van de raad zijn komen kijken naar de situatie. Tijdens de meningsvormende raadsvergadering stemde iedereen vóór een veiligere Boschdijk.”

Tijdelijke maatregelen

De gemeente is in 2018 gestart met een aantal tijdelijke maatregelen. Op een klein deel van de Boschdijk is een stukje van de middenbaan afgesneden. Oversteken wordt zo iets gemakkelijker. Dat was een mooi begin, volgens Bernice. Maar uiteindelijk niet genoeg! Ze wil samen met Trefpunt Groen Eindhoven ook graag dat de Boschdijk groener wordt: “In de wijk is bijna geen groen, alleen asfalt. Veel te warm in de zomer en compleet sfeerloos. Ik merk dat de mensen van verkeer bij de gemeente zich niet met groen bezig houden. En dat is echt jammer.” Om de Boschdijk toch groener te krijgen heeft ze de hulp van het Trefpunt Groen Eindhoven ingeroepen. Samen is gekeken hoe we de combinatie veilig/ groen kunnen maken. Er volgde een oproep op onze website voor de werkgroep.

Herinrichtingsplannen voor de Boschdijk

In 2020 kwam dan eindelijk het nieuws: de herinrichting gaat er komen! Tijdens een afspraak van de werkgroep rondom de herinrichting van de Boschdijk met de wethouder kregen zij te horen dat er begin 2021 plannen gemaakt zouden worden. Hierin zouden bewoners mee mogen denken. De gemeente Eindhoven vertelde het volgende over de herinrichting:

"We willen met de herinrichting komen tot een groene, klimaat adaptieve en aantrekkelijke en verkeersveilige inrichting van de weg. We denken dit te realiseren met het reduceren van het aantal rijbanen van 2x2 naar 2x1 (ontharden), het vergroenen van de straten door onder andere een goede fietsverbinding te realiseren.''
 
Het betrekken van bewoners gebeurde in 2021 middels een enquete. Deze resultaten werden verwerkt in de plannen voor de Boschdijk. De resultaten werden gepresenteerd in mei 2018. Vervolgens werden bewoners uitgenodigd voor een presentatie van de herinrichtingsplannen, welke op 21 oktober 2021 heeft plaatsgevonden. Het wordt een mooie, veilige en groene stadsboulevard. Met onder andere 76% meer groen, extra ruimte voor voetgangers en fietsers en vijf veilige oversteekplekken. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Tijdens fase 2 (start 21 augustus) is er een oude put gevonden! 
 

Kapadvies

In oktober 2022 gaf TGE een positief kapadvies voor dit plan. Dit advies is hier te lezen.

Foto's; Bea Straver