Kapadvies Generaal van Nijnattenstraat, e.a.

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Kapadvies Generaal van Nijnattenstraat, e.a.

Aanleiding 

Deze aanvraag betreft de kap van 6 gemeentebomen ten behoeve van de nieuwbouw van 157 appartementen. Het plangebied is omringd door de Generaal van Nijnattenstraat, Generaal Smissaertsstraat, en Generaal Dibbetslaan. De bestaande woningen worden gesloopt en er dient een deel van de aanwezige bomen te worden gekapt en gecompenseerd. In 2022 heeft TGE een positieve reactie gegeven op dit bestemmingsplan, met enkele adviezen mee ten aanzien van behoud van bomen, groen aanleg en het toepassen van fauna inbouwvoorzieningen. 

 

Afweging 

Deze aanvraag gaat over 6 gemeentebomen die gekapt moeten worden door de aanleg van toegangswegen, padden en parkeerplaatsen. Er was al eerder een kapaanvraag ingediend voor de bomen binnen het terrein van de aanvrager (ons advies is hier te vinden). De gemeentebomen worden gecompenseerd met de aanplant van 13 nieuwe bomen, voor het overgrote deel inheemse bomen en met een positieve bijdrage aan de biodiversiteit. In de groene buitengebieden worden ook nieuwe wadi's, hagen en kruiden- en bloemrijke graslanden aangelegd. 

 

Conclusie 

TGE gaat akkoord met deze kapaanvraag.

Aanvullend advies

  • Van de nieuwe bomen die geplant zullen worden, zijn er twee Valse Acacia’s (ook Robinia pseudoacacia); beide naast parkeerplaatsen en bergingen. Dit zijn van die bomen waarvan de wortels en scheuten de meeste overlast veroorzaken voor omwonenden en zelfs schade toebrengen aan bestrating en muren. We raden daarom aan om andere alternatieven voor deze soort te overwegen, bij voorkeur uit de reeds bestaande lijst van te planten bomen.