GGzE terrein de Grote Beek - Herinrichting ten behoeve van klimaatadaptatie

Wie ooit op Landgoed De Grote Beek (GGzE) is geweest, weet dat het daar erg groen is. Poelen met bijzondere amfibieën, het beschermde oude Doktersbos, mooie lanen met oude reuzen aan weerskanten en ook zo’n 70 hectare productiebos. Ze zijn bij de GGzE nu druk bezig om het landgoed opnieuw in te richten. Een van de reden is natuurlijk biodiversiteit, maar ook de natuurbeleving van bezoekers en cliënten en bezoekers van het Landgoed is heel belangrijk.

Kappen voor Biodiversiteit

Om meer biodiversiteit op het Landgoed te krijgen, zijn ze druk bezig met de herinrichting van het landgoed. Zo kwamen er in 2019 plannen om in fases de productiebossen aanpakken. We kregen bericht van Peter Gielen, beheerder van het groen op De Grote Beek en lid van de stamtafel biodiversiteit, dat ze op het terrein binnenkort een flink aantal lariksen gaan kappen. Peter legde uit: 

 

“Op het hele terrein hier staat bijna 70 hectare productiebos. Een van die bossen is het ‘Vrouwenbos’ van bijna 2 hectare met lariksen, Amerikaanse eiken en een paar beuken. Met de kap van dit bos starten we 18 februari. We kappen niet alle bomen. Een paar grote beuken en eiken blijven staan. Misschien tegen beter weten in. Het kan zijn dat ze een storm of de zon niet overleven. Op dit moment bezig met een plan voor meer biodiversiteit op die plek. Als we alleen kappen en verder niets doen, dan groeien er straks alleen maar berken. Want dat is een pionierssoort. Dat doen we niet alleen, ook bijvoorbeeld de imkervereniging Place to Bee en Bosgroep Zuiden werken daar aan mee. We streven naar natuurlijk bos met een kruidenlaag, een struiklaag en een bomenlaag.” 

 

“De reden dat we nu al gaan kappen is voor de veiligheid van de wandelaar. Dat komt omdat het bos ‘op’ is. Veel bomen zijn ziek of dood. Na de storm van vorig jaar januari zijn er veel bomen omgewaaid. Een paar van die omgewaarde bomen laten we liggen. Dat doen we ook op andere plekken op het terrein. Daarom hebben we hier onder andere de bonte en de zwarte specht.” 

 

Kap voor uitbreiding watergangen en wadi's

Begin 2021 gaven wij dit advies over de plannen om 26 bomen te kappen op het GGzE terrein. We waren positief over de plannen, de kap van deze bomen geeft namelijk ruimte voor de watergangen en wadi's op het terrein. Wij waren blij te lezen dat de gekapte bomen zoveel mogelijk herbruikt zullen worden binnen het plan. Als padbegrenzer, bankje, klimtoestel, etc. Dood hout doet leven! De ingrepen komen ten goede aan de waterberging op het terrein, de biodiversiteit en de belevingswaarde. Daartoe zijn ecologen, landschapsontwerpers en lokale natuurorganisaties betrokken, inclusief TGE.