Klotputten – Aanleg snelfietsverbinding HTC-De Run

Samen met de gemeente Veldhoven werkt de gemeente Eindhoven aan het verbeteren van de fietsroute tussen de beide plaatsen en tussen De Run en de High Tech Campus Eindhoven (HTCE). Het doel is om de route waar nu ook al veel wordt gefietst, aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken zodat mensen sneller de fiets pakken. Duidelijk is dat het tracé over de Ulenpas zal lopen. Maar van daaruit kwam de vraag: Gaat deze route ten noorden óf ten zuiden van de Hanevoet lopen?

Trefpunt Groen Eindhoven is sinds 2019 betrokken bij het vraagstuk rondom het fietspad en de Recreatieplas de Hanevoet. In november 2020 gaf TGE haar eerste advies over de snelfietsroute. Hierin riepen wij op tot een algehele visie op de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Wij zagen op dat moment teveel projecten die in strijd waren met de ewaarden die hierin beschreven zijn én die in strijd met het groene Beleidsplan van de gemeente Eindhoven waren. Het advies op het plan luidde dan ook negatief. TGE stelde voor dat de gemeente Eindhoven eerst een duidelijk kader omschreef in samenwerking met het waterschap, en bood hierbij haar hulp aan. Op zo'n manier kunnen we, in plaats van achteruitgang te remmen, gaan voor vooruitgang en ontwikkeling van de natuur in de stad. 

Mede door dit advies en door bezwaren vanuit de omliggende bewonersverenigingen werd besloten een klankbordgroep op te zetten onder leiding van Royal Haskoning om alle mogelijke varianten binnen het zoekgebied te bespreken.

 

Bestaat de perfecte route?

Hierop ontstond vanuit de klankbordgroep al kritiek. Waarom is een route ten zuiden van de A2 bijvoorbeeld geen optie? Met name als het geheel integraler bekijken. Hoe loopt de snelfietsroute straks verder naar Geldrop?
In de loop van verscheidene sessies zijn de mogelijke routes afgewogen op verschillende criteria. De Noordelijke (zwarte) routes uit afbeelding 2 vervielen als eerste. Hoewel deze waarschijnlijk wel het minste ecologische impact hebben.

Op 19 november 2021 ontvingen de klankbordgroep deelnemers data over mogelijke aantal fietsbewegingen en ecologische impact per route. Dit alles overziend maakte een afgewogen advies voor TGE erg lastig. Zoals in eerdere adviezen aangegeven is Trefpunt groot voorstander van niet-gemotoriseerde manieren van transport waarbij wandelen en fietsen de hoogste voorkeur hebben. Snelfietsroutes zorgen aantoonbaar voor minder gebruik van de auto met alle (ecologische) voordelen die daar bij horen. 

 

2022

Uiteindelijk schreven we in oktober van 2022 dit positief-mits advies met een heel duidelijke mits: Mocht de gemeenteraad instemmen met route 1 of 2 dan benadrukken wij nogmaals om uit te zoeken wat de precieze natuurwaarden hier zijn, hoe deze behouden en zelfs versterkt kunnen worden, en van daaruit het fietspad in te passen.

 

2023

Uiteindelijk is er toch gekozen voor een route door de Hanevoet, inderdaad de route waar die duidelijke mits in ons advies van 2022 op van toepassing was. Gelukkig zijn we gedurende 2023 goed op te hoogte gehouden van onderzoeken en betrokken bij de gemaakte keuzes.

In april 2023 heeft het projectteam overleg gehad met het Waterschap De Dommel. Het Waterschap De Dommel heeft aangegeven dat de dijk in de Klotputten verhoogd moet worden op basis van de klimaatontwikkelingen 2050. De opgave van het verhogen van de dijk is in combinatie met de twee faunapassages verwerkt in het ontwerp. Op verschillende plaatsen zijn kleine aanpassingen aan het fietspad en de dijk aangebracht om bomen te behouden.

Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. N.a.v. deze onderzoeken worden er een aantal paddentunnels met geleidingsschermen gerealiseerd. Ook voerde we een terreinbezoek uit met een deel van onze achterban. In 2023 schreven we ons laatste advies voor HTC-de Run, met een positief-mits oordeel. Deze is hier volledig te lezen.