Klotputten – Aanleg snelfietsverbinding HTC-De Run

Samen met de gemeente Veldhoven werkt de gemeente Eindhoven aan het verbeteren van de fietsroute tussen de beide plaatsen en tussen De Run en de High Tech Campus Eindhoven (HTCE). Het doel is om de route waar nu ook al veel wordt gefietst, aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken zodat mensen sneller de fiets pakken. Duidelijk is dat het tracé over de Ulenpas zal lopen. Maar van daaruit kwam de vraag: Gaat deze route ten noorden óf ten zuiden van de Hanevoet lopen?

Klotputten – Aanleg snelfietsverbinding HTC-De Run

Trefpunt Groen Eindhoven is sinds 2019 betrokken bij het vraagstuk rondom het fietspad en de Recreatieplas de Hanevoet. In november 2020 gaf TGE haar eerste advies over de snelfietsroute. Hierin riepen wij op tot een algehele visie op de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Wij zagen op dat moment teveel projecten die in strijd waren met de ewaarden die hierin beschreven zijn én die in strijd met het groene Beleidsplan van de gemeente Eindhoven waren. Het advies op het plan luidde dan ook negatief. TGE stelde voor dat de gemeente Eindhoven eerst een duidelijk kader omschreef in samenwerking met het waterschap, en bood hierbij haar hulp aan. Op zo'n manier kunnen we, in plaats van achteruitgang te remmen, gaan voor vooruitgang en ontwikkeling van de natuur in de stad. 

Mede door dit advies en door bezwaren vanuit de omliggende bewonersverenigingen werd besloten een klankbordgroep op te zetten onder leiding van Royal Haskoning om alle mogelijke varianten binnen het zoekgebied te bespreken:

Afbeelding 1: mogelijke routes

Hierop ontstond vanuit de klankbordgroep al kritiek. Waarom is een route ten zuiden van de A2 bijvoorbeeld geen optie? Met name als het geheel integraler bekijken. Hoe loopt de snelfietsroute straks verder naar Geldrop?
In de loop van verscheidene sessies zijn de mogelijke routes afgewogen op verschillende criteria. De Noordelijke (zwarte) routes uit afbeelding 2 vervielen als eerste. Hoewel deze waarschijnlijk wel het minste ecologische impact hebben.

Op 19 november 2021 ontvingen de klankbordgroep deelnemers data over mogelijke aantal fietsbewegingen en ecologische impact per route. Het rapport van Cobra aangaande de ecologische impact heeft ons daarbij behoorlijk verbaasd.

Met name de ecologische impact van route 1 en 2 waren hierbij naar ons inziens onderschat. Dit omdat het bestaande fietspad zelf weliswaar niet bestemd is als NNB, maar het gebied direct ten zuiden (Klotputten) en Noorden (Hanevoetplas) zijn dit wel. De conclusie dat het NNB door deze twee routes niet of nauwelijks wordt aangetast is ons inziens te kort door de bocht. Deze plek is bij uitstek geschikt voor migratie van o.a. padden. 1500 extra fietsers per dag zal hier zeker een impact op hebben. Vandaar dat we in een eerdere reactie aangaven om te redeneren vanuit de natuurbestemming die het gebied hier heeft. 

Dit alles overziend maakte een afgewogen advies voor TGE erg lastig. Zoals in eerdere adviezen aangegeven is Trefpunt groot voorstander van niet-gemotoriseerde manieren van transport waarbij wandelen en fietsen de hoogste voorkeur hebben. Snelfietsroutes zorgen aantoonbaar voor minder gebruik van de auto met alle (ecologische) voordelen die daar bij horen. Het spreekt voor zich dat deze routes snel, comfortabel en sociaal veilig moeten zijn. En dat routes door een mooie groene omgeving daarbij de voorkeur hebben. Het is ook niet voor niets dat sommige aangesloten groepen zoals bijvoorbeeld de Fietsersbond, een voorkeur hebben voor route 1. In onze optiek zou het nog steeds mogelijk moeten zijn om een meer ecologische en duurzame verbinding langs de A2 aan te leggen. De gehele reactie op het bestemmingsplan is hier te lezen.